Okul olgunluğu nasıl anlaşılır?
Okul olgunluğu nasıl anlaşılır?

ÇOCUĞUN YAŞAMINDA OKUL

Okul toplumsallaşma sürecinin ilk temel toplumsal kurumudur. Bir sosyal kurum olan okulun, sosyalleştirme süreci içinde iki önemli işlevi vardır. Bunlardan ilki kendi başına öğrenme tiplerini gerçekleştirme sorumluluğu, ikincisi ise diğer sosyal kurumların boşluğunu doldurma görevidir. Okulun birinci işlevi herkesçe biline öğretim görevini içerir. İkinci işlevi ise daha farklı bir boyutu içerir. Aile, arkadaş çevresi çocuğa öteki bireylerle çalışma ve oynama kazandırırken okul bir toplumsal kurum olarak bu alışkanlığı sürdürür.

OKULA HAZIR OLMAK NE DEMEKTİR

Okuma öğreniminin iki yönü vardır. Tek tek harfleri tanıma, gruplaşmış harfleri tanıma. İlki 3-4 yaşında küpler, resimler aracılığıyla başarılabilir. İkincisinde harfler birleştirmek anlamını kavramak söz konusudur. Bunun için daha fazla zihinsel olgunluk gerekir ki bu da belirli bir süre ister. Çünkü “ yazılı sembollerden anlam çıkarma” olarak biline okuma oldukça karmaşık bir olgudur. Kısaca harfleri tanıma ve gerçek okuma arasında kalan zaman içindeki gelişim, çocuğu okul için olgunlaştırır.

Okula başlama zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazır oluşu” gerektirir

Fizyolojik gelişimi ile; ; tüm yönleri ile büyüme gelişme, normal ve fiziksel büyüme dikkate alınır,

Sosyal gelişimi ile; diğer insanlar ile başarılı ilişkiler kurabilme dikkate alınır,

Duygusal gelişim ile; çevresi ile bağımsız bir şekilde ilişki kurabilme yeteneği dikkate alınır,

Zihinsel gelişim ile; günlük yaşantılardan bilgi ve anlayış kazanma becerisi dikkate alınır,

Dil gelişimi ile; başkaları ile rahatça iletişim kurabilme becerisi dikkate alınarak hazıroluşluğu incelenir.

Çocuğunuzun bu gelişim alanları ile ilgili sağlıklı geribildirimler alabilmek için “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uygulanmalıdır. Bu test okula hazırlık, verilen yönergeyi anlama ve uygulamayı başarma davranışlarını ölçmektedir. Metropolitan Readiness Testi okula başlayanların 1.sınıf yönergelerini anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Test 5-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Ortalama yarım saatte uygulanır. Toplam 100 madde ve 6 alt testten oluşur.


Osmaniye Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!