Lomber Bölge: Bel bölgesi

Dorsal (torakal): Omurganın sırt kısmı

Servikal bölge: Boyun omurgası

Lumbo-Sakral Bölge: Kuyruk sokumu-bel bölgesi

Sakrum: Beli altındaki üçgen şeklindeki büyük kemik, leğen kemikleri sakrumla eklem yapar, sağrı kemiği

Sakroiliak eklem: Sakrumla leğen kemiği arasındaki çok az hareketi olan eklem

Koksiks: Kuyruk sokumu kemiği

Koksigodini: Kuyruk sokumu ağrısı, pöçük ağrısı

Sakro-koksigeal bölge: Omurganın hareketsiz olan alt ucu, sakrum ve koksigs kemiği

Sakro-İliak Eklem: Kuyruk sokumu kemiği ile leğen kemiğinin yapmış olduğu eklem ( Sağ ve solda olmak üzere her iki tarafta da vardır. )

Lumbago: Bel ağrısı

Lumbosiyatalji: Belden bacağın arka kısmına siyatik sinir boyunca yayılan ağrı.

Disk Hernisi: Omurlar arasın bulun diskin bulunduğu yerden taşarak sinirlere ve etraf yumuşak dokulara baskı yapması

Skolyoz: Omurganın yanlara doğru çarpıklığı, eğriliği

Lordoz: Omurganın konveksliği öne bakan kavisli durumu (Bel omurları normalde lordoz durumundadır), normalde bel ve boyun omugasında lordoz sırtta kifoz vardır.

Omurganın düzleşmesi: omurganın normal eğriliğinin azalması ya da kaybolması

Kifoz: Kamburlaşma, sırttaki normal kifozun artması

İntervertebral: Vertebralar arası, omurlar arası

Postero-Lateral: Arka - yan

Posterior Longitidunal Ligament: Omurgaların, omurilik kanalına bakan yüzünü saran bağ dokusuna verilen ad. Bu bağ dokusunun omurgaların ön yüzünde olanına da anterior longitidunal ligament adı verilir.

Anterior longitidunal ligament: Omurganın ön yüzündeki bağ


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!