Çenelerin birbirleriyle olan uyumsuzlukları hem estetik problemlere, hem dişlerde kapanış bozukluklarına, hem de çiğneme, ısırma ve konuşmada zorluklara yol açar. Erişkinlerde bu tip uyumsuzluklar sadece ortodontik tedavi ile düzeltilemez. Zira bu bireylerde ortodontik bozukluğu da yaratan çenelerin uyumsuzluğudur ve bu hastalarda sadece ortodontik tedavi, bozuk olan çeneye düzgün olan çeneyi uydurmak demektir. Bu bireyleri hem diş hem çene estetiği açısından en çok tatmin edece ve uzun vadede en kalıcı olacak tedavi biçimi çenelerin plastik cerrahi yöntemlerle yeniden düzenlenmesidir. Böyle hastalarda önce ortodontik tedavi ile çapraşıklıklar düzeltilir, çene kemiği içerisinde dişler doğru konuma yerleştirilir. Bu aşama ortalama 12 ila 18 ay sürer. Daha sonra plastik cerrah ve ortodontist operasyonu planlar, genel anestezi altında plastik cerrah üst ve alt çenenin konumunu düzeltir. Cerrahi müdahaleden sonra teller son düzenlemeleri sağlamak için ortalama 6 ila 8 ay daha ağızda tutulur ve tedavi sonunda da teller ağızdan çıkartılır. Erişkin ortodonti hastalarında alt ve üst çene arasında uyumsuzluk varsa çoğu kez hasta için en sağlıklı ve kalıcı tedavi ortodonti- ortognatik cerrahi kombinasyonlu tedavidir.

Operasyonlar genel anestezi altında gerçekleştirilir.


Ankara Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!