Özgül öğrenme bozukluğu
Özgül öğrenme bozukluğu

Özgül öğrenme bozukluğu, çocuğun bilişsel işlevlerinde bir sorun olmamasına rağmen özel bir akademik alanda yaşıtlarına ve zekâsına göre belirgin bir başarısızlık yaşamasıdır.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Zekâ Geriliği Değildir!

Bu bozukluğa sahip olan bireylerin genel zihinsel performansları normal veya normalin üstünde olmasına rağmen matematik, okuma ve yazılı anlatım alanlarında akademik başarısızlık yaşarlar. Zeka geriliğinden ayırt edilmesi gerekir. Üstün zekalılarda da öğrenme güçlüğü olabilir. Zeka geriliğinde genel anlamda her şeyin kötü gittiği ÖÖB’de ise spesifik bir alanda zorluk yaşadığı ayırt edici faktördür.

ÖÖB genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan nörogelisimsel bir bozukluktur. Okul çağındaki çocuklarda yaygınlığı %5-15 civarındadır.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Alt Tipleri

Okuma güçlüğü ile giden; (disleksi)

Genellikle ilkokula başlama dönemlerinde farkedilirler.

Okuma ve konuşmada zorluk yaşar.

Harfler ve kelimelerin karıştırılması, tersten algılanmasıdır.

Okurken yerleri kaybeder, satır atlar ya da aynı satırı tekrar okur.

Bazı harfleri öğrenmekte zorlanırlar. Harfin şekli ile sesini birleştiremez.

Okurken hece ekleyip çıkartabilir.

Ters okuyabilirler ( ev/ve –en/ne vb.)

Okuduğu parçanın anlamını anlamakta ve parçayla ilgili sorulara cevap vermekte zorlanır.

Yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi)

Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması daha yavaştır.

Yazma sorunları P,D,B,G,H,Y,S,Z,U gibi harfleri yazarken karıştırır ve ters yazar.

Bazı harfleri unutur bazılarını fazladan ekler.

Ayna hali yazabilir (PİLAT=TALİP)

Yazarken kelime aralarında boşluk bırakmaz ya da heceleri ayrı ayrı(sil gi, ka lem vb.) yazar.

Sınıf düzeyine göre imla ve noktalamahataları yaparlar.

Yaşıtlarına göre insan resmi çizimleri kötüdür.

Sayısal hesaplama güçlüğü ilegiden (diskalkuli)

Temel matematik becerileri içerenişlemlerinoldukçayavaş ve zor çözülmesi,

Problem çözerken soruyu anlamaktazorlanır.

Soruyu çözerken uygun bir işlem sırası izlemekte zorlanır.

İşlem yaparken aritmetik sembolleri karıştırır.

Çarpım tablosunuezberlemekte zorlanır.

İki ve ya daha fazla basamaklı sayılarla çarpma işlemi yaparken basamak kaydırmayı unutur.

Geometrik şekilleri çizmede zorlanır.

Tedavi

Okul öncesinde kesin tanı konulamasa da erken tespit ve tedavi her sorunda olduğu gibi ÖÖB içinde büyük önem taşır. Öğrenme güçlüğü olduğu düşünülen çocuklar için destek eğitim programları ve psiko-pedagojik yaklaşımla yapılan, eğitsel terapiyi içeren, tedavi ve müdahale programları uygulanır. Bu uygulamalar, dinleme, konuşma, yazma becerilerinin geliştirilmesi, bilişsel süreçlerin, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi, dikkat ve bellek becerilerinin geliştirilmesi gibi süreçleri kapsar.

Etkililiği kanıtlanmış bir ilaç tedavisi yoktur.

Eşlik eden tanı var ise DEHB gibi onun için ilaç kullanılır.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!