Temel özelliği aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun bir şekilde korku yaşadıkları nöbetlerdir. Panik atak birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun seviyeye çıkar. Ataklar çoğu zaman 10-30 dakika sürer ancak nadir olarak 1 saate kadar sürdüğü de olur. Sonrasında ise kendiliğinden geçer.

Panik Atak Belirtileri

· Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma

· Çarpıntı

· Terleme

· Nefes darlığı ya da boğulma hissi

· Baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacakmış gibi olmak

· Uyuşma ya da karıncalanma

· Üşüme, ürperme ya da ateş basması

· Bulantı ya da karın ağrısı

· Titreme

· Gerçeklik algısının değişmesi ( kendisini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme )

· Kontrolü kaybetme

· Çıldırma korkusu

· Ölüm korkusu

Panik atakta bu belirtilerden 4 veya daha fazlası olmalıdır.

Panik Bozukluk Nedir?

- Tekrarlayıcı beklenmedik panik ataklar ile

- Ataklar arasındaki zamanlarda başka panik atakların da olacağına ilişkin sürekli kaygı duyulduğu

- Panik atağın ‘kalp krizi geçirip ölme’, ‘kontrolünü kaybedip çıldırma’ ya da ‘felç geçirme’ kötü sonuçlara yol açabileceğine inanıldığı

- Ataklara ve olası kötü sonuçlarına karşı önlem olarak bazı davranış değişikliklerinin görüldüğü ( işe gitmeme, spor ya da ev işi yapmama, bazı yiyecek ya da içecekleri yanında taşıma gibi )

ruhsal bir rahatsızlıktır.

Panik Bozukluğu Nasıl Oluşur?

· İlk atak başlıyor: Paniği çevremizdeki ya da zihnimizdeki bir şey başlatır. Aslında bu yaşanılan olayın ya da zihnimizdeki düşüncenin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Sonrasında panik atak belirtileri görülür. O an yaşanılanlar kalp krizi geçirildiği ya da çıldırmaya başladığı şeklinde yorumlanır. Hemen hastaneye gidilir ve yapılan birçok incelemenin sonunda hiçbir şey bulunamaz.

· Ataklar tekrarlıyor: Bir süre sonra yeni bir atakla aynı korku yeniden yaşanır ve her atakta hastaneye gidilir.

· Beklenti anksiyetesi gelişiyor: Ataklar tekrarlamaya devam ettikçe kişi ataklar arasındaki dönemde gergin, huzursuz ve endişeli bir şekilde her an yeni bir atağın gelmesini beklemeye başlar. Atakların çoğunlukla belirsiz zaman ve yerlerde gelmesi bu kaygıyı daha çok artırır. Ataklar sıklaştıkça kalp krizi geçirip ölme, felç olma ya da kontrolü kaybedip çıldırma korkuları pekişir.

· Yoğun ve sürekli üzüntü: Kişiler evde kimsenin olmadığı bir zamanda kalp krizi geçirmekten ve hastaneye ulaşamadan ölmekten ya da kontrolünü kaybederek çıldırıp intihar etmekten , kendisine ya da yakınlarına bıçak ve bu gibi bir şeyle zarar vermekten, başkalarının bulunduğu ortamlarda çılgınca ve garip davranışlarda bulunarak rezil olmaktan şiddetle korkarlar.

Davranışlar değişiyor: Bir süre sonra ataklara ve ataklar sırasında geçekleşeceğine inandıkları “felaketler”e karşı bazı önlemler almaya ve kimi davranışlarını değiştirmeye başlarlar. Ataklara neden olabileceğini düşündükleri etkinliklerden, yiyecek ve içeceklerden vazgeçerler. Ataklara karşı evden çıkarken alkol/madde/ilaç kullanırlar. Ataklar sırasında olabileceklere karşı önlem alırlar.

Panik Bozukluğun Tedavisi Mümkün Müdür?

Panik bozuklukluk tedavisi mümkün bir rahatsızlıktır. İki tür tedavisi vardır.

1. Bilişsel – Davranışçı Tedavi: Bu tedavi yönteminde iki amaç vardır.

· Hastanın aslında tamamen zararsız olan panik atak belirtileri hakkındaki yanlış bilgi ve inançlarının düzeltilmesi ve hastanın bu belirtilerle korkmadan baş edebilmesinin öğretilmesi

· Panik atağın geleceğinden korktuğu için tek başına bulunmaktan korktuğu yer ya da durumlarla aşamalı bir şekilde tekrar tekrar karşılaştırılması, böylece korkularının üstüne gitmesi sağlanarak korkularını yenmesi amaçlanır.

2. İlaç Tedavisi


Kocaeli Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!