Performans ve kabiliyet geliştirme
Performans ve kabiliyet geliştirme

Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak toplumun bütün katmanlarındaki;

*Sosyolojik Durumlara

*Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliklere

*Ekonomik Eşitsizliklere

*Kişiler Arası İktidar Sorunlarına

*Kişiler Arası Hiyerarşi Sorunlarına

*Hayvan Haklarına

Büyük bir duyarlılıkla yaklaşıyoruz ve bütün bu eşitsizliklerin yaratmış olduğu bir düzen karmaşası içinde problem yaşayan insanların dinamiklerini hiçbir perdeleyici iktidar mekanizmasını göz ardı etmeden çözmeye çalışıyoruz. Danışanlarımızla kurduğumuz terapötik iletişimin içinde hiçbir şekilde seksist, ırkçı ve dışlayıcı ifadeler bulunmamaktadır. Merkezimizin zihin yapısı dahilinde böyle bir iletişimin de yeri yoktur.

Odaklanılan Özellikler

*Kurumsal Çalışma Prensipleri

*Bireysel ve Grup Çalışmaları

*Uyum Kabiliyetini Geliştirme

*Yöneticilik Eğitimleri

*Profesyonel İletişim Becerileri

*Duyarlı İletişim ve Konuşma Becerileri

Bu başlıkların her biri birbirleriyle bağlantılı ve spesifik önemi olan eğitimlerdir. Kurumsal çalışma prensiplerinden başlarsak eğer çalışma hayatının koşulları, çalışmanın ne demek olduğu ve insan hayatında nasıl bir yeri olduğu tartışılır. Bireysel ve grup çalışmalarında kişilerin ortak bir amaç uğrunda iş yapabilme kabiliyetleri değerlendirilir. Uyum kabiliyeti ise belirli alanlarda bazı insanlar daha kolay uyum sağlarken bazıları daha zor uyum sağlarlar. Bunun birçok sebebi olabilir ve hatta sosyal anksiyete bozukluğu ya da çekingen kişilik bozukluğu gibi ruhsal bir bozukluk da olabilir. Kişilerle görüşülüp bunlar tespit edilir ve ona göre bir psikoterapi planı, tedavisi ve çalışma koşulları düşünülür. Yöneticilik eğitimleri ise yöneticileri kapsayan spesifik bir eğitimdir. Yöneticilerin tutumları, iş yapabilme becerileri ve verimlilikleri hedeflenerek geliştirme eğitimleri yapılır. İletişim becerileri ise aslında en önemli konulardan biridir. Çünkü çalışma tarihi geçmişi olan bir fenomendir ve bu sürecin kendini sürdürmesinin en önemli yapıtaşlarından biri de insanların birbirleriyle olan iletişim kabiliyetleridir.

Bu iletişim, kullanılan dilin içeriğinden bedenlerin nasıl etkileşime girdiğine kadar giden çok önemli bir süreçtir. İletişim kurmak sadece konuşmak değildir, aynı zamanda dilin bütün kullanım ve tüketim amaçlarını değerlendirip bedenlerin, zihinlerin ve nesnelerin de dolaşıma girdiği bir anlaşma ortamıdır. Bu anlaşma ortamının en önemli dinamikleri Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık olarak sizin için size özel değerlendirilmekte ve analiz edilmektedir.


İstanbul Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!