Peyronie hastalığı nedir?

Peyronie hastalığı penisin ereksiyon sırasında esneyerek büyüyen iç kılıfında bazı bölgelerin esnekliğini yitirmesidir. Penis kireçlenmesi olarak da bilinir.

Peyronie hastalığını sebepleri nelerdir?

Penis kılıfının dokusu yaşa bağlı olarak zayıflamaya başlar. Peniste tekrarlayan küçük travmalar sonucu erkekte penisin üzerini örten kılıfın içinde ufak mikroskobik kanamaların olması ve bunların iyileşirken tıpkı bir yara gibi iyileşmesi gibi kalıcı izler ve skar dokuları bırakmasıdır.

Bu izler ve yaralar penis yapısını bozar, penis elastikiyetini kaybetmiş olduğundan ereksiyon sırasında penis o tarafa bükülür.
Cinsel ilişkide zorlanmaya bağlı oluşan travmalar, E vitamini eksikliği, sigara, hastalık nedenleri arasında sayılmaktadır.

Bunların yanı sıra enfeksiyon, genetik yatkınlık, diabet, hipertansiyon, gut, paget hastalığı gibi durumlarla ilişkisi araştırılmıştır. Bazı araştırmacılar bu hastalıkların Peyronie hastalığı üzerine etkili olduğunu ileri sürerken, bazıları aralarında bir ilişki olmadığını belirtmektedirler.

Peyronie hastalığının görülme sıklığı nedir?

Peyronie hastalığının sıklığı yaşla artmaktadır ve 50-69 yaşları arasındaki erkeklerde %7 sıklıkta görülmektedir.

Peyronie hastalığı hangi yaşlarda görülür?

Peyronie hastalığı daha çok 50 yaş üzerinde görülür ve başlan gıç belirtisi erkesiyon sırasında ağrıdır. Genellikle 1 yıl sonrasında plaklar ele gelmeye başlar ve sonuçta plakların olduğu yöne doğru peniste eğrilik gelişir ve çoğu kez ağrı olur.
Plaklar %70 penisin üst yüzeyinde olup eğrilik yukarı doğrudur. Bu yaş erkeklerde peyronie hastalığı ile birlikte diabet, hipertansiyon ve ereksiyon yetmezliği yüksek oranda bulunmaktadır. Hastalık belirtileri akut dönemde düşük bir ihtimalle kendiliğinden düzelir. Ancak hastaların büyük bir kısmında hastalık ilerler ve penisteki

eğrilik de artarak devam eder. Bazı hastalarda penisin görüntüsü giderek kum saati şeklini bile alabilir.

Peyroni hastalığında tanı nasıl konulur?

Fibröz plağın yeri ve büyüklüğü saptamak için yapılan Kavernozografi ile tanısı konur.

Peyroni hastalığında tedavi yöntemleri nelerdir?

Potaba veya E vitamini, kolşisin, tamoksifen, kortikosteroidler, prokarbazin, orgatein, NSAİ, seldane ve allegra gibi bazı ilaçlar hastalığın ilk döneminde %30-40 civarında düzelme sağlayabilir.
Topikal tedaviler; kortikosteroidler, verapamil krem, beta-aminopropionitril kullanılabilir. Ancak bu tedavilerin başarısı tartışmalıdır.

Lezyon içine yapılan verapamil, interferon, kollajenaz, kortizon, parathormon, prostosiklin enjeksiyonları uygulanabilir.
ESWL(ekstrakorporeal şok dalga tedavisi): Etki mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte plak üzerinde direkt hasara neden olmakta, vaskülarizasyon ve kavitasyon rezorbsiyonuna yol açmaktadır. Ciltte hematom, hemoraji ve idrar yolundan kanama en sık görülen yan etkilerdir.

Penil kurvaturun 40 derecenin üzerinde olması, plakta yoğun kalsifikasyon bulunması, hastanın hızlı ve etkili tedavi isteği gibi durumlarda cerrahi tedavi tercih edilmelidir.
Penis yeteri kadar sertleşmiyor ve vajene girmede zorluk yaşanıyorsa ameliyatla düzeltilmelidir. Bunlar normalse ameliyat edilmez.

Eğriliğin hafif olduğu ve sertleşme sorunları olmayan vakalarda nesbit veya plikasyon ameliyatları yapılmalıdır.
Eğriliğin yoğun olduğu ve sertleşme sorunları olmayan vakalarda yama yöntemi kullanılır.

Eğriliğin yoğun olduğu ve sertleşme sorunları da olan vakalarda ise Penil Protez ameliyatı yapılır.


Adana Üroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!