Özgül Öğrenme Bozukluklar(ÖÖB)ı tanının genel adıdır.Halk arasında özellikle Disleksi olarak bilinen öğrenme bozukluğu aslında üç alanda görülmektedir.

DİSLEKSİ: Okuma bozukluğu,

DİSGRAFİ: Yazma bozukluğu,

DİSKALKÜLİ; Matrmatik alanındaki bozukluktur. Bu bozukluklar tek başlarına yada birlikte görülebilmektedir.

ÖÖB bir zeka sorunu değildir.Çocuğun yaş düzeyine uygun zeka seviyesinde olmasına rağmen yukarda belirtilen alanların biri veya birkaçında sorun olması anlamına gelmektedir.

ÖÖB olan çocuklarda genel olarak :

-Gelişim süreçlerinde geç konuşma veya konuşma bozuklukları,

-Motor gelişimde gecikmeler,

-Yön ve zaman kavram gelişiminde sorunlar,

-Hareketlilik veya yavaşlık,

-Öğrenme süreçlerinde isteksizlik,

-Sorumluluk kazanmada sorunlar,

-Dikkat gibi öğrenmeyi etkileyen beyin fonksiyonlarında bozukluklar,

-Zamanı kullanma ve organize etmede gerilikler,

-Mantık yürütme ve olayları düzgün sırayla anlatabilmede problemler,

-Davranış sorunları gibi belirtiler izlenmektedir.

ÖÖB çocuk genelde okula başladıktan sonra ,yani akademik gelişim sürecinde öğretmenler ve aile tarafından farkedilmektedir.Oysa öğrenme yaşam boyu süren ve çocuğun doğumuyla başlayan bir süreçtir.Çocuğa yeterli uyaranlar verilmesi,rol model özelliklerinin doğru işlenmesi,çocukla iletişime yönelik oyunlar oynanması,yaşıtlarıyla yeterli ortamlar sağlanması,anne babanın çocukla etkin vakit geçirmesi çocuğun fiziksel,sosyal,psikolojik ve bilişsel gelişimi için çok değerlidir.

ÖÖB aslında belirtilerini bebeklik dönemi itibariyle yukarda belirttiğim gelişim süreçlerindeki aksaklıklar ile göstersede genelde çok farkedilmez ve zamanla düzelir inancı genel olarak hakimdir.

Okul sürecine giren çocuk ÖÖB sıkıntısı içinde ise,

-Okula gitmek istememe,bedensel şikayetler,

-Aşırı öfke,saldırganlık,

-Kaygılar,korkular,

-Uyku ve iştah gibi genel ihtiyaçlarda bozulmalar,

-Arkadaş uyumunda yani sosyal etkileşimde sorunlar,

-Yapamadığı alanlarda sık uyarı alması gibi nedenlerden dolayı içe çekilmeler,

-Performans kaygısı gibi bir çok problemle karşımıza gelebilir.

Eğer çocuk akademik anlamda sorun yaşıyorsa tembel, çalışmıyor, ilgisiz gibi gerçekçi olmayan yaklaşımlar ile beklemek çocuğa daha çok zarar verecektir. Çünkü birçok alanda iyi olan çocuğun okuma, yazma, matematik alanında sorun yaşaması onun kontrolünde olan bir durum değildir.

ÖÖB'nun nedenleri araısnda genetik yatkınlık, beynin öğrenme alanlarında kanlanma veya fonksiyonel sorunlar olduğu yönünde bir çok çalışma mevcut olsada tam oalark nedeni bilinmemektedir. ÖÖB olan çocuklarda özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) görülme oranıda normal popülasyona göre daha yüksektir. Bunun yanında depresyon,kaygı bozuklukları, takıntı bozukluğu, tikler gibi başka psikiyatrik tanılarda duruma eşlik edebilir.

ÖÖB olan çocukların erken farkedilmesi ve uzman tarafından gerekli değerlendirmelr yapılması çok önemlidir. ÖÖB tanısı alan çocukların bir an önce yetkin özel eğitimcilerle özel eğitime başlaması sağlanmalıdır. Bunun yanında eşlik eden DEHB veya başka bir psikiyatrik durum var ise bunlara yönelik psikiyatrik takip ve tedavininde birlikte yürütülmesi önemlidir.

Çocuğunuzun yukarda belirttiğimiz alanlarda sorunu var ise lütfen geçer diye beklemeyin. Çünkü ÖÖB tedavisi olan bir durumdur.Doğru eğitimle çözülebileceğini unutmamanız dileğimle....


Bursa Çocuk Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!