Ülkemizde prematüre doğum oranlarındaki artışa ve yenidoğan bakımındaki ilerlemelere bağlı olarak düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşam şanslarının artması bu bebekler için ileri dönem sorunlarını da beraberinde getirmiştir.

Prematüre retinopatisi ve buna bağlı görme kaybı bu sorunların en önemlilerinden birisidir.
Ülkemizde her yıl 1.300.000 doğum olduğu ve bu bebeklerin yaklaşık %2’sinin doğum ağırlığının 1500 gr’ın altında olmaktadır. 2007 verilerine göre çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin malesef 1/3 'ü kaybedilmektedir.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu olmadan önce prematüre retinopatisi açısından riskli bebekler en az bir kez göz uzmanına danışılmalıdır.
Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izleminde prematüre retinopatisi taramalarının ve göz uzmanı desteğinin gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

İstanbul Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!