Ürolojide bu hastalığa “BPH” yani Bening Prostat Hiperplazisi denir. Bu hastalık Ürolojinin lokomotifidir, yaşlı nüfusun artmasından dolayı sık karşılaşılan ve tedavi edilen hastalığıdır. Prostat 40 yaşından sonra büyümeye başlar ve gitgide çepeçevre sardığı dış idrar yolunu sıkıştır, sıkıştırma sonucu vücuttan atılması gereken idrarın vücuttan dışarı çıkışı (idrar yapabilme) zorlaşır.

Hastalığın seyrinde oluşan belirtiler 2 grupta değerlendirilir:

1. Dış idrar yolunun tıkanmasına bağlı belirtiler:

- İdrarın incelmesi, gücünde azalma
- İdrarı başlatmada güçlük, bekleme
- Kesik kesik (Taksitli ) idrar yapma
- Sonunda damlama
- İdrar kesesini(mesaneyi) tam boşaltamama hissi
- Çok ilerlemiş ve fark edilmemiş tıkanıkta uykuda idrar kaçırma

2. İdrar kesesinin (mesanenin) devamlı uyarılması ve yorulmasına bağlı belirtiler:

- Sık idrar yapma, eskiye oranla sayıda artış
- Ani idrar yapma isteği
- İdrarı yetiştirememe duygusu, bazen bu duygu ile idrar kaçırma
- İdrar yaparken yanma

Prostat Büyümesini Neden Tedavi Ediyoruz?

Prostat büyümesi eğer tedavi edilmez ise son derece olumsuz sonuçlar doğurur.

Bunlardan en önemlileri:

- Aniden idrar tıkanması, idrarın gelmeyip karın şişmesi, idrarın idrar kesesini şişirmesi ve acil olarak idrar yoluna idrarı dışarı almak için sonda takmak zorunda kalmak. Bazen sonda takılamaz ise karın alt kısmına delik açarak idrar dışarı alınır
- İdrar yolu enfeksiyonları
- İdrar kesesinde taş oluşması
- İdrar kesesi bozulması, çok geç kalındığında idrar kesesinin iflas etmesi ve ameliyat olunsa dahi idrar yapmada güçlük, yada daimi sonda kullanmak zorunda kalması
- Mesane (idrar kesesi) nin çok bozulması sonucu basıncın yukarı çıkması nedeniyle “Böbreklerin Bozulması”, buna bağlı kanda atılması gereken Üre, Kreatinin gibi maddelerin yükselmesi

Prostat Büyümesi (BPH) Teşhisi

Hastanın şikayetlerini değerlendirdikten sonra şu tetkikleri yapıyoruz:

- İdrar Tahlili
- Üriner Sistem Ultrasonografisi (Böbrekler, mesane ,prostat)
- Kan da PSA tahlili
- Üroflowmetri (idrar akım hızını ölçmek, normal erişkin erkekte en az 12ml/s olmalı)

Tedavi Yöntemleri

İlaç tedavisi (Medikal tedavi):

Bu tedavide 2 grup ilaç var:

1) Alfa bloker dediğimiz piyasada çeşitli değişik isimlerle satılan( Xatral,Cardura,Flomax,Urorec,Tamprost,Floprost) kalıcı tedavici etkisi olmayan, sadece kullanıldığı sürede idrar kesesi ağzını biraz gevşeterek rahat idrar yapmayı sağlayan ilaçlar.

2) 5-Alfa Reduktaz inhibitörleri dediğimiz (Avodart,Proscar) prostat hacmini en az 6 ay kullanımda % 25 azaltan , cinsel istek (libido) kaybına ve sertleşme yetersizliğine neden olan ilaçlar.

Cerrahi Tedavi:

Günümüzde Prostat Büyümesinin cerrahi tedavisinde en son gelinen nokta “PLASMA KİNETİK “ teknolojisi dir. Bu yöntemde penis içinden (dış idrar yolu) kameralı bir sistem ile girilerek yolu tıkıyan prostat enerji kaynağı ile küçük parçalar halinde kesilerek çıkarılır. Bu yöntem prostat büyümesi cerrahisinin klasik cerrahi tedavisi olan TUR –P ( TransUretralRrezeksiyonProstat ) nin yeni geliştirilmiş, çok daha zararsız, kanamasız modelidir.

Plasma Kinetik Teknolojisi:

Klasik TUR P yöntemine göre çok büyük avantajları söz konusudur:
- Klasik TUR P de kullanılan enerji "monopolar akım"dır, monopolar sistemler hastanın vücudundan elektrik akımı geçmesini gerektiren sistemlerdir, halbuki PLASMA KİNETİK Tekniğinde kullanılan enerji sistemi monoplar olmayıp "Bipolar Akım" dır, bu akım bütün vücudu dolaşmaz, sadece uygulandığı yeri etkiler, yani hastadan elektrik akımı geçmemektedir. Kalp pili taşıyan hastalarda bile pilin elektrik akımından etkilenmesi söz konusu değildir.

- Kan kaybı çok daha azdır, bu nedenle ameliyatta kalma süresi kısalır, ameliyat sonrası süreç kanama az olduğu için çok daha sıkıntısız olucaktır, hastaneden çıkış daha kısa sürede gerçekleşir.

- Doku çıkıcağı için çıkarılan dokuların patolojik incelenmesi mümkün olabilmektedir (Greenligt Laser tekniğinde buharlaşma olduğu için doku çıkarmak söz konusu değildir) Ameliyat sırasında mesane içine oldukça yüksek miktarda su verilir, Plasma Kinetik tekniği ve klasik TUR P ve GreenLigt Laser gibi diğer prostat ameliyatları sırasında mesane içine oldukca yüksek miktarda sıvı verilir, TUR P tekniğinde kullanılan sıvı mesaneden vücut içine girdiğinde % 1-2 ihtimal ile “su zehirlenmesi” (TUR Sendromu) dediğimiz ciddi bir olumsuz sonuç doğar, Plasma Kinetik tekniğinde “Su Zehirlenmesi” (TUR sendromu) kesinlikle söz konusu olamaz çünkü burada kullanılan sıvı serum fizyolojiktir.

Prostat ve Prostat Büyümesi (BPH) İle İlgili Önemli Bilgiler

- Prostat erkeklerin bir organıdır, erkek çocuk prostatı ile doğar
- 40 yaşından sonra prostat büyümeye başlar, bu büyüme gittikce ilerler ve idrar akımını bozar
- BPH (Prostat büyümesi kanser değildir)
- Prostat büyümesi Prostat kanserinden bağımsız bir hastalıktır, Prostat büyümesi kesinlikle prostat kanserine dönüşmez
- Prostat Kanseri teşhisi konan hastalarda prostat büyümesi beraber bulunur ve Prostat kanseri için yapılan ameliyat ile hem kanser hem büyümeden kurtulmak mümkündür
- İdrar ile ilgili şikayetler önemsenmez ise böbreklerin bozulabildiği çok olumsuz sonuçlar doğurabilir


İstanbul Üroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!