PRP nedir?

PRP (Platelet Rich Plasma), yani diğer adıyla trombositten zengin plazma demektir. Trombositler kanın pıhtılaşmasından sorumlu yanında yara iyileşmesinde görevli hücrelerdir. Herhangi bir alanda yaralanma olduğunda kan yoluyla buraya gelen trombositlerin içlerindeki granüllerden salınan bazı faktörler yara iyileşmesinin hızlı ve düzgün olmasını sağlarlar. Bilim insanları bu özellikten yola çıkarak trombositlerin yoğun bir verildiklerinde iyileşmeyi hızlandıracağını düşünerek deneysel ve klinik çalışmalar yapmışlardır. Bu araştırmalar ışığında PRP yıllardır hekimler tarafından kemik ve yumuşak doku iyileşmesini arttırmak, aktive etmek ya da hızlandırmak amacıyla klinik pratikte kullanılmaktadır.

PRP'nin geçmişi

Trombositlerden zengin plazma Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide de tedavi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda PRP’ nin lokal olarak uygulandığı yanık yaralarında, şeker hastalığına bağlı oluşan açık yaralarda ve tüm cerrahi yaraların iyileşmesinde olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. PRP estetik amaçlı olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır.

PRP nasıl uygulanır?

Bu uygulamada kişiden alınan kana santrifüj işlemi uygulanır. Santrifüj cihazı tüpte kırmızı kan hücrelerini çökertirken trombositler yoğunlaştırılmış bir şekilde plazma ile üst katmanda birikir. Burada santrifüj hızı, süresi ve hatta kaç kez santrifüj yapılacağı çok önemlidir. Bu işlemin bilimsel ölçütleri vardır ve bu alandaki çalışmalar halen yoğun bir şekilde devam ettiği için uygulamayı yapan kişinin bu çalışmaları takip edip en iyi sonucu verecek olan işlemi yapması hazırlanan PRP’ nin en yüksek yararı sağlamasına neden olacaktır.

PRP'nin uygulanma yöntemleri

Trombositten zengin plazma iki şekilde cilde uygulanabilir: Enjeksiyon yoluyla veya ciltte önce başka bir cihazla açılan milimetrik kanallar yoluyla. Her iki yöntem öncesinde de cilde sürülen anestezik krem ile ağrı duyusu azaltılır. Enjeksiyon yönteminde cildin uygun tabakasına eşit oranlarda yaygın olarak enjekte edilir. Bu uygulama saçlı deri için kullanıldığı gibi yüz veya diğer bölgeler için de kullanılabilir. Mikrokanallar uygulamasında ise ciltte çok ince iğneler yardımıyla oluşturulan değişik derinliklerdeki (cildin gereksinimine göre 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2mm vb) kanallar yoluyla PRP’ nin cildin alt tabakalarına ulaşması sağlanır. Biz uygulamada ihtiyaca göre iki işlemi birleştirip uyguluyoruz.

PRP ne sıklıkla uygulanır

PRP 10-10 gün arayla olmak üzere toplam 3 kez uygulanır. Uygulama sonrası ciltte yara iyileşmesi fazı gerçekleşir. Böylece ciltte yenilenme ve buna bağlı iyileşme olacaktır. PRP yaptıran hastalarımızın en çok ifade ettikleri ciltlerinin parladığı, lekelerinin azaldığı, fondoten ve allık ihtiyaçlarının azaldığıdır.

PRP ile saç tedavisi

Saç için yapılan uygulamalarda bir süre sonra ciltte kaşıntı, kepeklenme gibi sorunlar varsa bunların azalacağı, 2 ay içinde saçların güçleneceği beklenir. PRP’ nin bu özelliklerinin olup olmadığı bilimsel çalışmalara da konu olmuştur. 2011 yılında bir bilimsel dergide yayınlanan bir makalede doku kültürleri üzerinde yapılan deneysel çalışmada PRP’ nin yaşlanan ciltte doku yenilenmesini sağladığı gösterilmiştir (Can platelet-rich plasma be used for skin rejuvenation? Evaluation of effects of Platelet-Rich Plasma on human dermal fibroblast. Annals of Dermatology, 2011 November; 23(4): 424-431). Yapılan başka bir klinik çalışmada bölgesel saçsız alanları bulunan hastalara PRP tedavisi enjeksiyon yoluyla uygulanmış, 1 yıllık izlemlerde PRP’ nin saç gelişimini arttırdığı, yanma, kaşınma gibi şikayetleri azalttığı gösterilmiştir (A randomized, double-blind, placebo and active-controlled, half-head study to evaluate the effects of platelet-rich plasma on alopecia areata. British Journal of Dermatology, 2013 April)

PRP kansızlık yapar mı?

Hayır. Bu işlem için çok az kana gereksinim vardır.

PRP ile kök hücre aynı şey midir?

Hayır. PRP, trombosit denen hücreleri içerir. Bunlar kök hücre değildir. Diğer hücrelere dönüşme ya da çoğalma potansiyelleri yoktur.

PRP’ nin riski var mıdır?

Steril koşullarda hazırlanıp uygulanırsa yabancı bir madde içermediği için bir riski yoktur. Sadece hazırlanış farklılıklarına göre etkisi daha az ya da çok olabilir. Sağlıklı bireylerde uygulanmalıdır.

PRP yaz aylarında yapılabilir mi?

Prp’ nin mikrokanallar yoluyla uygulanması ciltte bir aşındırma sonrası yapılan bir uygulama olduğu için yaz aylarında riskli olabilir. Ancak enjeksiyon şeklinde yapılan uygulamada böyle bir kısıtlılık yoktur, yazın aylarında da güvenle yapılabilir.


İzmir Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!