PRP hastanın kendi kanının alınıp santrifüj edildikten sonra yaklaşık olarak 10 cc kandan 2.5 cc olarak hazırlanan açık sarı serumdur. İçerisinde normal kandakine göre birim miktarda 5-10 kat daha yüksek miktarda trombosit içermektedir. Peki kan pıhtılaşmasında önemli olan bu yapının estetikte kullanımı ne şekilde olmaktadır.

Satrifüj sonrası PRP

Trombositlerin içinde birçok büyüme faktörleri vardır. Bunlar trombositten salındıkları zaman bir çok dokunun yeniden oluşumunu sağlayabildiği gibi hızlandırmaktadır. Derinin bir katı olan epidermisin oluşumunu artıran, yeni damar oluşumları sağlayan, deride tazeliği gençliği sağlayan kollajen yapan fibroblast denen hücrelerin yapımını artıran, derinin ana hücrelerini veya kök hücrelerin büyümesi sağlayan birçok faktörler trombositten salınmaktadır

Ben klinik uygulamalarımda iki amaçla PRP yi kullanmaktayım. Bunlardan ilki yüz gençleştirme için bir yıllık bir kür için 3 ay boyunca her ay bir kez yaptığım PRP uygulamasıdır. Burada PRP hazırlandıktan sonra çok ince iğnelerle deri içine uygulamaktayım. Yapılan deneysel klinik çalışmalarda PRP' nin yeni kollajen sentezini sağladığı ve mevcutu hızlandırdığı görülmüştür. Aynı zamnda PRP yeni damarların oluşumunu da artırmaktadır. Her iki durum hasta cildinde bir tazelik hafif pembelik ve ince kırışıklıklarda azalma sağlamaktadır. Kişinin kendi kanı kullanıldığı için bu tedavinin herhangi bir yan etkisi de bulunmamaktadır. Estetik uygulamalarımda başlangıçta PRP uygulamalarına çok inanmamış ve kullanmamıştım. Ancak bu konuda deneysel ve klinik çalışmalar yapıldıkça ve başarılı sonuçlar çıktıkca bende kendi pratiğimde kullanmaya başladım. Ve gerçektende klinik olarak hastalarda hem kendi gözlemlerim hem de hastaların geri bildirimleri sonucu özellikle yüz cildinde başarılı sonuçlar oluştuğu yönünde.

İkinci uygulama şeklim ise hastanın yüz,bacak veya el gibi bölgelerine yağ grefti uygulayacağım zaman PRP de kullanıyorum. Bu konuda da oldukça değerli klinik ve deneysel çalışmalar mevcut. Özellikle PRP'nin yeni damar oluşumunu artırdığı bulunmuştur. Bu şekilde yağ greftlerinin dolaşımında bir artış olarak greft kaybını azalttığı gösterilmiştir. Klinik pratiğimde PRP kullanmadan önceki yağ grefti uygulamalarımla karşılaştırdığımda yağ kayıp oranımın oldukça azaldığını saptadım. Bu nededle yağ enjeksiyonu yapacağım her hastaya aynı bölgeye PRP de uygulamaktayım.


Ankara Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!