Psikoterapi nedir/ psikoterapi ne değildir?
Psikoterapi nedir/ psikoterapi ne değildir?

Psikoterapi birbirini önceden tanımayan iki kişi arasında kurulan eşi benzeri olmayan bir ilişkidir. Bu ilişki ne bireyin ebeveynleriyle kurduğu ilişkiye ne de arkadaş, dost ve yakın çevresiyle sürdürdüğü iletişime benzememektedir. Rutin hayatımızda sürekli iletişim içinde olduğumuz kişilerin verdikleri tavsiyeler, zaman zaman eleştirel tutum ve yaklaşımları kişiye farkındalık sağlamaz. Kimi zaman bir arkadaşımızla dertleştiğimizde rahatladığımızı hissederiz. Bu rahatlama hissi zihnimizdeki negatif düşünceleri ya da olumsuz yaşantısal olayları paylaşmış olmanın, yükümüzü hafifletmiş olmanın verdiği hafiflik ve rahatlamadır. Bunun yanı sıra sevdiğimiz yakın çevremizdeki insanlar bize iyi geleceğini düşündükleri şeyleri ardı ardına sıralayabilirler ya da tam tersi “dost acı söyler” sözünün kaynağını ispatlar derecede ağır eleştirilere mazur bırakarak bizi yüzleştirebilirler. Her iki durumda Psikoterapiden yani profesyonel yardımdan bahsetmek mümkün olmaz.

“Terapist seansa arzusuz ve hafızasız girer “. Bu sözden anlaşılacağı üzere terapist seansa girdiği andan itibaren tek odak noktası danışanıdır; bu aşamada karşılıklı aydınlatma ve aydınlanma süreci başlamış olur. İki kişinin iş birliği içerisinde; danışanın iyileşeceğine iman etmesi, terapistin de etik kurallara bağlı iyileştirmeye yönelik izlediği yol ve desteği bireyi zaman içerisinde aydınlığa çıkarır. Karanlıkta kalmış, kafa karışıklığı yaratmış pek çok deneyim yani sandıkta saklı pek çok şey artık açığa çıkmaya başlar ve bütün bunlarla yüzleşen danışan terapistin desteği ile güçlenen egosu sayesinde bir yıkım yaşamadan bu süreci atlatır. Böylelikle danışanın sıkıntı hissi zaman içerisinde giderek azalır ve tek başına desteksiz yürümeye başlar; artık tutunmaya ihtiyacı yoktur ve koşmak için süreci sindirmeye ihtiyacı vardır. Yine bunu başaracak olan kişinin gücünü yeniden kazanmış egosudur.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!