“FUE Saç Ekimi Tekniği” iki kulak kepçesi arasındaki bölgeden tek tek saç köklerinin alınmasına ve saç kaybının olduğu bölgeye ekilmesine imkan veren bir yöntemdir.

Günümüz insanı iş hayatının da etkisi ile geçmişe göre çok daha sosyal ve dış görünümüne daha fazla önem vermekte. Bu nedenle, saç dökülmesi de kimileri için bir sorun teşkil edebiliyor.
Ağırlıklı olarak erkeklerde, daha az oranda olmakla beraber kadınlarda da görülen saç dökülmesi için geliştirilen “FUE Saç Ekimi Tekniği” nin özellikleri şöyle özetlenebilir;

Genel anestezi gerekmez

FUE Saç Ekimi Tekniği’ saç kökü içeren birimlerin ya da tıbbi adı ile “greft”lerin, başın arka kısmındaki her iki kulak kepçesi arasında bulunan ve verici alan olarak adlandırılan bölgeden tek tek ve özel aletler yardımı ile alınması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemde saç kökü içeren birimler verici alandan 0,7 ila 0,9 mm çapındaki teknik aletler ile kişinin ihtiyacı kadar, başka bir deyişle ekilecek alanın büyüklüğüne ve istenen sıklığa göre değişen miktarlarda alınır ve tüm bu işlemler lokal anestezi yani bölgesel uyuşma ile yapılır.

Greft nedir?
Verici alandan FUE tekniği ile tek tek alınan saç kökü demetlerine greft (birim) denilir. Saçlar, saçlı deriden demetler halinde çıkar ve bunlar değişik sayıda saç kökü içerir. Tek saç kökü içeren birim tek saç teli, 2 saç kökü içeren birim 2 saç teli, 3 saç kökü içeren birim 3 saç teli üretir. Bazen de kişinin yapısal özelliğine bağlı olarak 4-5 saç teli üreten birimler bulunabilir.
FUE tekniğinde, tek tek alınan bu birimler sayılabilmektedir. FUE tekniği ile kişiye nakledilmiş olan saç kökü sayısını hesaplamak için her bir birimde bulunan saç kökü sayısının ortalamasının alınır. Her bir birimde ortalama olarak en azından 2 saç kökü bulunmaktadır. Örneğin; FUE tekniği ile 1.500 birim nakledildiğini düşünecek olursak ve her bir birim en azından 2 saç kökü içereceğinden, kişiye en az 1.500X2=3.000 saç teli nakledilmiş olur.

Saç ekimi istenirse tekrarlanabilir
Verici alandan FUE tekniği ile tek tek alınan birimler, alıcı alana saç kökü yönleri ve eğimi gözetilerek lokal anestezi altında tek tek nakledilir. Verici alan ne kadar sık ise bir seansta kişiye o kadar fazla saç kökü demeti ekilebilmektedir. Saç ekimi bir kere yapılan ve bir daha da tekrarlanamayan bir işlem değildir. Daha önce farklı zamanlarda saç ekimi yapılmış alanları sıklaştırmak ve diğer alanları kapatmak amacı ile saç nakli tekrarlanabilmektedir.


Adana Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!