ÖZET Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), alkol almayan kişiler de alkole bağlı yağlı karaciğer hastalığının histolojik özellikleri ile birlikte olan bir karaciğer hastalığıdır. Tip 2 diabetes mellitus (Tip2 DM), hiperlipidemi ve obezite gibi güncel sorunlarla yakın ilişkisi, Avrupa ve Ortadoğuda %20-30 gibi yüksek bir prevalansa sahip olması, NAYKH üzerine odaklanılmasına yol açmıştır. Basit yağlanmadan (SS) karaciğer hücre yaralanması ve inflamasyonun birlikte olduğu non-alkolik steatohepatit (NASH), ilerlemiş fibrozis ve siroza kadar geniş spektrumlu bir karaciğer hasarını tanımlar. İlerlemiş sirozu olanlarda daha nadir olarak hepatosellüler kanser veya karaciğer yetmezliği gelişebilir. NAYKH tanısı, SS ile NASH ayırımında ve NASH evreleme ve derecelendirmesinde altın standart karaciğer biyopsisidir. Uygun beslenme ve düzenli egzersiz yaparak yavaş ve devamlı kilo kaybının sağlanması hala en etkili tedavi yöntemidir. SUMMARY Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), is a liver disease, that occur in non alcohol users, with same histological features of alcoholic liver disease. The increased importance of NAFLD is depends on its close relation of current problems such as Type 2 Diabetes Mellitus and hyperlipidemia, and its high prevalence as %20-30, in Europe and Middle East. NAFLD has a wide spectrum from simple steatozis (SS), liver cell damage, non alcoholic steatohepatitis (NASH) with inflammation to high stage fibrosis, and cirrhosis. Hepathocellular cancer and liver failure might develop in cirrhosis patients. Biopsy is gold standard for NAFLD diagnosis; differentiate from SS and NASH and defining NASH stages. Nutrition regulations and slow and continuous weight loss with regular exercises is still best treatment method.


Bursa Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!