Sindirim kanalındaki darlıkların genişletilmesi
Sindirim kanalındaki darlıkların genişletilmesi

DARLIKLAR NEDEN OLUŞUR?

Sindirim kanalımızda çeşitli sebeplerle darlıklar meydana gelebilir:

-Hastalıklar

-Geçirilmiş ameliyatlar

-Radyasyon tedavisi darlıklara sebep olabilmektedir.

DARLIKLAR HANGİ YÖNTEMLERLE TEDAVİ EDİLİR?

Sindirim kanalındaki darlıklar:

-Endoskopik balon dilatasyon

-Stent takma

-Cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Bu darlıklar yemek borusu, mide giriş çıkış kısımları veya bağırsaklarda meydana gelebilir.

1) YEMEK BORUSU(ÖZOFAGUS) DARLIKLARI DİLATASYONU

Özofagus (yemek borusu) dilatasyonu yemek borusunun herhangi bir nedenle daralmış olan kısmının değişik yöntemler kullanılarak genişletilmesidir.

Bu işlem için çeşitli teknikler kullanılabilmekle beraber günümüzde en sık tercih edilen yöntem endoskopik balon dilatasyonudur (Stent uygulama, buji ile dilatasyon)

Balon dilatasyonu sindirim kanalı darlıklarında yakın mesafede olmayan darlıklarda tercih edilmektedir.

Tümörlere bağlı kanal darlıklarında ve cerrahi operasyonlardan sonra gelişen darlıklarda kullanılan bir yöntemdir.

İnce bir telin ucunda hava ile şişirilebilen bir balon mevcuttur. Darlık olan bölgeye endoskop vasıtası ile gidildikten sonra, endoskop kanalından tel gönderilir ve darlık olan bölgeye tel geçirilir. Sonra da enjektörle hava basılarak yavaşça şişirilir.

Avantajı, dilatasyon (genişletme) esnasında işlemin gözle görülmesidir. Uygun genişliğe erişildiğinde işlem sonlandırılır.

YEMEK BORUSU DARLIKLARININ NEDENLERİ

-Yemek borusundaki daralmaların en sık görülen nedeni gastroözofagial reflü hastalığı sonucunda yemek borusunun alt kısmında yara oluşmasıdır.

Böyle bir daralma meydana geldiğinde hastalar gıdaları yutmada güçlük çekerler ve sanki yiyecekler göğüs bölgesinde, yemek borusu içinde takılmış gibi hissederler.

- Yemek borusu içinde ince zar veya halka oluşumu (Schatzki halkası vb.)

-Yemek borusu veya yemek borusuna bası yapan komşu organ kanserleri

-Radyasyon tedavisi sonrasında oluşan darlıklar

-Skleroderma gibi bağ dokusu hastalıkları

-Eozinofilik özofajit gibi bazı çok nadir görülen yemek borusu hastalıkları

-Yemek borusunun akalazya gibi fonksiyonel hastalıkları olarak sayılabilir.

KOMPLİKASYONLARI:

-Kanama ve yemek borusunun delinmesi görülebilecek ciddi komplikasyonlardır.

- Göğüs ağrısı,

-Nefes darlığı,

-Ateş,

-Çarpıntı, soğuk terleme,

-Aşırı halsizlik

- Ağızdan kırmızı renkte kan gelmesi veya siyah renkte dışkılama

2) MİDE ÇIKIŞI(PİLOR) DARLIĞI

Mide ile bağırsağın ilk kısmı arasındaki bağlantı, midenin “Pilor deliği(midenin son kısmında bulunur, bağırsağa geçiş yeridir)” aracılığıyla olmaktadır

BELİRTİLERİ

-Bulantı

-Kusma

-Yemeklerden sonra mide ağrısı

-Midede dolgunluk hissidir.

NEDENLERİ

Pilor darlığına yol açan etkenleri şöyle özetleyebiliriz:

-Pilor kasının doğumsal olarak büyümüş olması

- Pilor bölgesinin iltihap nedeniyle ödemli oluşu

-Pilor bölgesinin ülser sonrası yara dokusu ile daralması

-Erişkin kimselerde pilor kasının büyümüş olması

-Pilor bölgesinde gelişen infeksiyonlar(sifilis, tüberküloz)

-Pilor bölgesinden kaynaklanan tümörler

-Midedeki yabancı cisimlerin (bezoar gibi) pilor kanalını tıkaması

-Yakıcı maddelerin pilor bölgesinde yaraya neden olması.

-Bağırsağın ilk kısım ülserlerinin yara dokusu ile iyileşmeleri

- Pankreas başı kistleri

-Bağırsak boşluğuna uzanan anormal zarlar

-Safra taşları

-Tümörler.

TEDAVİ

Tedavisi cerrahidir.

3) KOLONDAKİ (KALIN BAĞIRSAKTAKİ) DARLIKLAR

NEDENLERİ:

-En sık nedeni karın içi ameliyatlardır.

-Çeşitli hastalıklar(Crohn hastalığı gibi),

-Radyasyon

TEDAVİSİ:

-Balon dilatasyonu

-Stent uygulaması

-Cerrahi


İstanbul Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!