SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLAR

Kişilerarası ilişkilerde , sözel davranışların yanı sıra sözel olmayan davranışlar da kullanılır. Sözel olmayan davranışlar , kişilerarası ilişkilerde çok önemli bir yer tutar. Konuşmadan gülümseyerek , sarılarak ya da alkışlayarak çok fazla şey söylenebilir. Sözel olmayan davranışlar duyguların ve bireyin iç dünyasının bir açıklaması olarak yorumlanmaktadır. Birey üzüntü hissettiğinde , ağlar . Mutlu ise güler…

Sözel olmayan davranışlarla insanlar, içinde bulundukları duygu durumları , amaçları , kişilik yapıları ve sosyal statüleri ile ilgili bilgiler verir. Sözel olmayan davranışları anlamaya çalışmak , konuşma sırasında gerçekte nelerin olduğunu anlamaya yardımcı olması açısından önem taşımaktadır. İletişim kurmak için lütfen hem sözel hem sözel olmayan davranışlarınızı en güzel şekilde kullanın. Dilde kelimeleri kullanmak , iletişimin en zengin bir biçimi olsa da , iletişimin büyük bir bölümü kelimelerin anlamlarına bağlı değildir.


Ankara Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!