~~ STRES ÖLÇEKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Her iki ölçeğin 2006 değerlendirmesi sonrası, 2012 yılında daha kapsamlı araştırmalar sonucu, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 2006 sonuçlarına yakın olan bu değerler aşağıda çıkarılmıştır.

Lütfen aldığınız puanları, bu sonuçlara uygun değerlendiriniz…

EVALUATION OF STRESS SCALES

After evaluation of the two scales in 2006, in 2012 as a result of extensive research, the following results were obtained. 2006 near the results are given below these values​​.
Please receive scores, these results Evaluate the appropriate

STRESE DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİ

Ayrıntılı Değerlendirme:

SONUÇ: 0-24 PUAN, STRESE ÇOK DAYANIKLI DEĞİL

25-33 PUAN , STRESE DAYANIKLI DEĞİL

34-42 PUAN, STRESE DAYANIKLI.

43-51 PUAN, STRESE FAZLA DAYANIKLI.

52 VE ÜSTÜNDE PUAN, STRESE ÇOK FAZLA DAYANIKLI.

Detailed Assessment:

Conclusıon:0-24 poınts, not resistant to a lot of stress.

25-33 poınts, not stress resıstant.

34-42 poınts, stress-proof.

43-51 poınts, more resıstant stress.

52 and above poınts, too much stress resıstat.

STRESE EĞİLİM ÖLÇEĞİ AYRINTILI DEĞERLENDİRME:

SONUÇ: 0-23 PUAN STRESE EĞİLİMİ ÇOK DÜŞÜK

24-32 PUAN STRESE EĞİLİMLİ

33-41 PUAN STRESE ÇOK EĞİLİMLİ

42 ve ÜSTÜ PUAN STRESE ÇOK FAZLA EĞİLİMLİ

DETAİLED ASSESSMENT:

CONCLUSION: Very low bıas stress poınts 0-23

24-32 prone to stress poınts

33-41 poınts prone to a lot of stress

42 and over too much stress poınts prone.

DİKKAT '.. UYARI! .. DİKKAT! .. UYARI! ..

Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği, “Stres’ e Dayanıklılık ve Stres’ e Eğilim Ölçeği “ Stres Hakkında Bilmek İstenilen ve Kendi yaşamınız için stres ile mücadele yollarını genişletmek ve 4 makalesi, Psikolog Halil Türkmen 'Stres konusunda yapılan bilimsel çalışmaların “ Stres'e Dayanıklılık, Stres'e Eğilim Ölçeği,” Değerlendirme, Öneriler, daha fazla. Çalışmalar, 'Psikolojik Destek ve Psikolojik Testler' kitabında yayınlandı. 'Kişisel siteler' yazarın izni olmadan kullanılamaz.
Psikolog, Psikolojik Danışman Halil Türkmen

ATTENTION '. WARNING! ... ATTENTION! ... WARNING! ...

Specify Scale, stress Level and Stress Tolerance to Stress 'the Tendency to Stress the scale', and Requested to know about Their struggles with the stress to your life and expand the ways in which the Psychologist Mr. Türkmen '4 scientific studies about Stress Resistance to Stress, Stress the scale of the Trend to', 'Evaluations, recommendations, and more. Studies, published in the book 'psychological Support and psychological tests'. 'Personal sites' may not be used without the consent of the author.


Psychologist, Psychological Consultant Halil Turkmen


Gaziantep Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!