Bunun cevabını bulmak için aşağıdaki testi yanıtlayın.
Sonrada yorumlamasını okuyun.
Bakalım tarzınız etkili mi etkisiz mi…
Cevaplarınızı bekliyorum…

Aşağıdaki ifadeler sıkıntı zamanlarında benimsediğiniz davranış biçimleri ile ilgilidir. Her bir ifadeyi okuduktan sonra sizi ne kadar tanımladığına karar vererek uygun kategoriyi işaretleyiniz.
Sizi ne kadar iyi tanımlıyor/Size ne kadar uygun
Bir sıkıntım olduğunda.. %0 %30 %70 %100
1-Kimsenin bilmesini istemem. ( ) ( ) ( ) ( )
2-İyimser olmaya çalışırım. ( ) ( ) ( ) ( )
3-Bir mucize olmasını beklerim. ( ) ( ) ( ) ( )
4-Olayı / olayları büyütmeyip, üzerinde ( ) ( ) ( ) ( )
durmamaya çalışırım.
5-Başa gelen çekilir diye düşünürüm. ( ) ( ) ( ) ( )
6-Sakin kafayla düşünmeye, öfkelenmemeye ( ) ( ) ( ) ( )
çalışırım.
7-Kendimi kapana sıkışmış gibi hissederim. ( ) ( ) ( ) ( )
8-Olayın / olayların değerlendirmesini ( ) ( ) ( ) ( )
yaparak en iyi kararı vermeye çalışırım.
9-İçinde bulunduğum kötü durumu ( ) ( ) ( ) ( )
kimsenin bilmesini istemem.
10-Ne olursa olsun direnme ve mücadele ( ) ( ) ( ) ( )
etme gücünü kendimde bulurum.
11-Olanları kafama takıp, sürekli düşünmekten ( ) ( ) ( ) ( )
kendimi alamam.
12-Kendime karşı hoşgörülü olmaya çalışırım. ( ) ( ) ( ) ( )
13-İş olacağına varır diye düşünürüm. ( ) ( ) ( ) ( )
14-Mutlaka bir yol bulabileceğime inanır, ( ) ( ) ( ) ( )
bunun için uğraşırım.
15-Problemin çözümü için adak adarım. ( ) ( ) ( ) ( )
16-Her şeye yeniden başlayacak gücü kendimde( ) ( ) ( ) ( )
bulurum.
17-Elimden hiçbir şeyin gelmeyeceğine inanırım.( ) ( ) ( ) ( )
18-Olaydan / olaylardan olumlu bir şey çıkarmaya( ) ( ) ( ) ( )
çalışırım.
19-Her şeyin istediğim gibi olamayacağına ( ) ( ) ( ) ( )
inanırım.
20-Problemi / problemleri adım adım çözmeye ( ) ( ) ( ) ( )
çalışırım.
21-Mücadeleden vazgeçerim. ( ) ( ) ( ) ( )
22-Sorunun benden kaynaklandığını düşünürüm. ( ) ( ) ( ) ( )
23-Hakkımı savunabileceğime inanırım. ( ) ( ) ( ) ( )
24-Olanlar karşısında ‘kaderim buymuş’ derim. ( ) ( ) ( ) ( )
25-‘Keşke daha güçlü bir insan olsaydım’ ( ) ( ) ( ) ( )
diye düşünürüm.
26-Bir kişi olarak iyi yönde değiştiğimi ve ( ) ( ) ( ) ( )
olgunlaştığımı hissederim.
27-‘Benim suçum ne?’ diye düşünürüm. ( ) ( ) ( ) ( )
28-Hep ‘benim yüzümden oldu’ diye ( ) ( ) ( ) ( )
düşünürüm.
29-Sorunun gerçek nedenini anlayabilmek için ( ) ( ) ( ) ( )
başkalarına danışırım.
30-Bana destek olabilecek kişilerin ( ) ( ) ( ) ( )
varlığını bilmek beni rahatlatır.

Stresle Başa Çıkma Tarzları;

Probleme Yönelik aktif/pasif tarzlar ve Duygulara Yönelik aktif/pasif tarzlar seklinde ikiye ayrıldığı; kendi içlerinde de “Kendine Güvenli”, “İyimser”,“Kendine Güvensiz” ve “Boyun Eğici” yaklaşımlar ve “Sosyal Desteğe Başvurma” adı verilen 5 tarzın olduğu görülmüştür. Bu test 0-3 arasında puanlama seçeneği olan toplam 30 maddeden oluşmaktadır. (0=0, 1=%30, 2=%70, 3=%100). 1. ve 9. maddeler ters puanlanarak hesaplanmaktadır. Her tarza ait puanlar ayrı ayrı hesaplanmakta, toplam puan ise kullanılmamaktadır. Her bir tarzdan alınan yüksek puan stresle başa çıkmada o tarzın daha fazla kullanıldığına işaret etmektedir.

Teste ilişkin açıklamalar:
1.Kendine güvenli yaklaşım: Problemin önemini farkına varmak, çözüm ve çözüm seçeneklerini değerlendirmek, çözüme yaklaşırken daha planlı ve dikkatli olmak. Karşılaşılan problemi değiştirmeye yönelik bilinçli, mantıklı, aktif bir çaba göstermektir.
(8, 10, 14, 16, 20, 23, ve 26. maddeler)

2.Kendine güvensiz yaklaşım: Her hangi bir problem veya olay karşısında problemi çözmek yerine kendini suçlama, güçsüz bulma, ve kendini problemin kaynağı olarak görmektir. (3, 7, 11, 19, 22, 25, 27 ve 28. maddeler)

3. İyimser yaklaşım: Problemlere daha sakin bir tavır ile yaklaşıp sorun karşısında iyimser ve hoşgörülü olmak, sakin ve mantıklı bir değerlendirme yapmaktır. (2, 4, 6, 12 ve 18. maddeler)

4. Boyun eğici/Çaresiz yaklaşım: Kendini çaresiz hissedip, olaylara daha gerçek dışı yaklaşmaktır. Doğa üstü güçlerde çözüm aramaktır. (5, 13, 15, 17, 21 ve 24. maddeler)

5. Sosyal Destek Arama yaklaşımı: Sorunları diğer insanlarla paylaşmak ve sorunu çözümlemek için başkalarından yardım almaktır.
(1, 9, 29 ve 30. maddeler)


İzmir Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!