Okulların yaz tatiline başlaması ile birlikte tabiri caizse sünnet sezonuna girmiş bulunuyoruz. Son zamanlarda hastalarımdan ve yakın çevremden sünnetle ilgili sorular da gelmeye başladı. Aileler haklılar. Evlatları için doğru bilgiye ulaşmak istiyorlar. Ben de bu kısa yazımda konu ile ilgili bilimsel verileri sizlerle paylaşmak istedim. Bana en sık yöneltilen sorular, sünnet faydalı mıdır, zararlı mıdır? Sünnet hangi yaşlarda yapılmalı? Sünneti kime yaptırmalıyız?

sunnet

Sünnetin faydası

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki sizlerin de çok iyi bildiği gibi ülkemizde yapılan sünnetlerin çok büyük bir kısmı tıbbi nedenlerle değil, dini inançlar sebebiyledir. Ben burada olayın tıbbi yönüne değineceğim. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında Baskin ve arkadaşları tarafından yapılan bilimsel çalışmada sünnetin faydasının risklerinden daha fazla olduğu açıkca belirtilmiştir. Şöyle ki, üriner sistem enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski, penis kanseri riski, penis inflamasyonu ve retraktil bozukluklar görülme riski sünnet olan çocuklarda daha düşüktür. Yine hijyen ortamının sağlanması da sünnetli çocuklarda daha kolaydır. Sünnetli erkeklerin cinsel partnerlerindeki serviks kanseri riski de sünnet olmayan erkeklerin partnerlerine oranla daha düşüktür. Sünnetin, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü açısından, HPV enfeksiyonları ve HSV-2 virüslerine karşı da fayda sağladığı bildirilmiştir. Belki de bu nedenle günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nde 14-59 yaş arası erkeklerin sünnetli olma sıklığı %80 olarak rapor edilmektedir. Bunların yalnız %11-19’u sünneti dini nedenlerle yaptırmakta geri kalan büyük çoğunluğu ise tıbbi ve sosyal nedenlerle, hijyen açısından yaptırmaktadır.

Sünnet sırasında penisin glans kısmını kapatan derinin çıkarılmasıyla (penisin baş kısmını örten deri) cinsel uyarılmanın ve cinsel ilişkiden zevk almanın azalabileceği önceleri söylenmişse de böyle bir problemin meydana gelmediği sonradan bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Sünnetin 3-6 yaşlar arasında yapılmasının çocuk için cinsel kimliğin geliştiği dönem olduğu için yapılmaması, bunun ileride psikoljik sorunlara yol açabileceği düşüncesi Freud’un çalışmalarına dayanmaktadır. Ancak bu tezin doğruluğunu gösteren ikna edici bilimsel veriler bulunmamaktadır. Bu yönde bir endişeniz var ise diğer yaşlarda sünnet düşünebilir, ancak şahsi düşünceme göre sünnet her yaşta yaptırılabilinir.

Son olarak sünneti kime yaptırmalısınız? Hiç şüphesiz sünnet yapan kişi bu konuda uzman olmalıdır. Neticede sünnet de bir tıbbi müdahaledir, amelliyattır. Maalesef sünnete bağlı ciddi problemleri, komplikasyonları çok sık görmekteyiz. Kanımca sünneti yapacak en uygun kişi bir üroloji uzmanıdır. Konu ile ilgili deneyimi olan çocuk cerrahları ve plastik cerrahlar da sünnet yapabilirler.


Zonguldak Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!