Kişiler, hayatlarında zorlandıkları durumlar olduğunda genelde son çare olarak bir psikoloğa başvururlar. Öncelikli olarak sorun yaratan durumu çözebilmek için bazı yollar denenir, etraftan tavsiye alınır, bu tavsiyeler denenir; fakat tüm yollar denenip çözümsüz kalındığında kişi son çare bir psikoloğa gitmeye karar verir. Peki, neden bir psikoloğa gitme kararını vermek kişiler için bu kadar zorlayıcıdır?

Genelde insanlar psikoloğa gitmekten çekinirler. Bunun da pek çok nedeni olabilir. Kişi yaşadığı problemi bir başkasına anlatmakta zorlanıyor olabilir veya anlatırsa yaşadıklarının başkaları tarafından duyulacağından korkuyor olabilir. Psikoloğa gidememe nedenlerinden biri de, kişinin yargılanacağı korkusudur. Yaşadıklarının psikolog tarafından eleştirileceği ve kişinin suçlanacağı korkusu kimi zaman kişiyi terapiye gitmekten alıkoyar. Bazen de kişi, psikoloğu tarafından bazı şeyleri yapmaya zorlanacağını zanneder. Çevrenin de kendisi hakkında olumsuz yargılarda bulunacağını düşünür. Bunlar gibi birçok neden yüzünden insanlar psikoloğa gitmeyi reddeder.

Bu noktada, bazı doğru bilinen yanlışları düzeltmek faydalı olabilir.

• Psikolog, hiçbir zaman danışanın anlattığı deneyimleri bir başkasıyla paylaşmaz, terapide konuşulanlar sadece terapi odasında kalır. Eğer kişinin kendine veya bir başkasına zarar verme riski yoksa konuşulanlar üçüncü bir kişiyle paylaşılmaz.
• Psikolog, kişiyi yaşadıklarından veya yaptıklarından dolayı yargılamaz, eleştirmez. Psikolog danışan için bir ayna görevi görür. Bu ayna sayesinde kişi, kendi deneyimleri üzerinde düşünme fırsatı bulur.
• Psikolog, hiçbir zaman danışanı bir şey yapma konusunda zorlamaz. Eğer yapılması gereken bir şey varsa, kişi hazır olduğunda bunun yapılması söz konusu olur.
• Psikolog, danışan adına karar veremez, onun adına seçimler yapamaz. Danışanın karar verme sürecinde ona destek olur.
• Psikolog, kişinin yaşadığı zorlanmaların neyden kaynaklandığını bulabilmesi adına ona yardımcı olur. Sorunla başa çıkma yöntemlerinin işlevsiz olduğu takdirde kişinin bunu fark etmesini sağlamaya çalışır, yerine işlevsel başa çıkma yöntemleri denemesini teşvik eder.


İstanbul Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!