Tüm erkek tümörlerinin %1’ini oluşturur. Önemi çoğunluğunun genç erkeklerde görülmesinden kaynaklanır. 20-35 yaş arasında görülen kitle ile çıkan kanserlerin en sık rastlanılanıdır. İnmemiş testisi olan ve bu nedenle ameliyat olanlarda risk daha yüksektir.

Testis tümörünün belirtileri nelerdir?

Genellikle hastalar, testiste ele gelen kitle ile doktora başvurur. Çok nadiren testisteki tümör çok büyümeden karın içerisinde büyüyen lenf bezeleri ile tanı konulabilir.

Testis tümörlerini gösteren kan tahlilleri var mıdır?

Testis tümörlerinin tipine göre kanda yükselen bazı tümör belirteçleri vardır. Bunlar tanı ve takipte çok önemli yer tutarlar.

Testis tümörlerinde tedavi nasıl yapılır?

En önemli tedavi cerrahi olarak, tanı konulduktan sonra mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kitle ile birlikte testisin alınmasıdır. Sonrasında patolojik inceleme, tümör belirteçlerinin seviyesi ve hastalığın yaygınlığı için çekilecek tomografinin sonuçları değerlendirilerek; izlem, kemoterapi, karındaki lenf bezlerinin çıkarılması, radyoterapi tedavilerinden hangisinin veya hangilerinin hangi sıra ile uygulanacağına karar verilir.

Testis tümörlerinin seyri nasıldır?

Testis tümörlerinin genç yaşlarda görülmesi, hastalık açısından ne kadar talihsiz bir durum ise, hastalığın seyri bir o kadar yüz güldürücüdür. Gelişen ameliyat teknikleri ve ilaç tedavileri ile bu gruptaki hastaların çok büyük kısmı, hemen tamamen tedavi edilebilmektedir.

Testis tümörü cerrahisi öncesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

Bu hastaların geçirecekleri cerrahi ve alacakları olası kemoterapi ve radyoterapi sonrasında, sperm yapımı etkilenebileceği için ; tedaviler öncesinde tedbir amaçlı sperm dondurma işlemlerinin mutlaka yapılmasında fayda vardır. Bu durumda sperm dondurma işlemi ülkemizde yasaldır ve doktorun hastalığa dair vereceği rapor ile yapılabilmektedir. Mümkünse çoklu sperm dondurma işlemlerinin yapılması ilerleyen yıllarda hastalıktan kurtulacak olan hastanın çocuk sahibi olabilmesi için hayati önem taşımaktadır.

Testis tümörlerinde alınan testis yerine protez yerleştirilebilir mi?

Evet. Ameliyat öncesi hastaya verilecek bilgi ile, testisin alınacağı ameliyat ile birlikte, hastaya uygun testis protezi yerleştirilebilir. Bu işlemin amacı kozmetik olarak yani görüntü itibari ile testis görüntüsü vermektir. Görüntü dışında testis protezinin hasta vücuduna bir faydası beklenmez.

Testis tümörü ameliyatı sonrası hastalar çocuk sahibi olabilirler mi?

Evet. Testis tümörü ameliyatında , tümörün olduğu testis alınır. Sonrasında çıkan patoloji sonucu ve hastalığın aşamasına bağlı olarak, ışın tedavisi(radyoterapi), ilaç tedavisi (kemoterapi) veya hiç tedavi verilmeden takip edilmesi (izlem) şeklindeki uygulamalardan hangisi uygunsa hastaya bilgi verilir ve uygulanır. Sadece takip edilen hastalarda, ameliyat sonrası sperm sayılarının ve sperm kalitesinin durumuna göre kendiliğinden tedavisiz çocuk sahibi olmaları mümkündür. Kemoterapi ve radyoterapi verilen hastalarda, tedavi öncesi yapılan sperm dondurma işlemleri ile alınan spermler kullanılarak tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olabilirler. Kemoterapi ve ışın tedavisinin sperm sayı ve kalitesi üzerine ciddi etkileri olur. Sperm sayısı ve kalitesi azalıp tamamen sıfırlanabilir ve bu kalıcı olabilir. Ayrıcı radyoterapi ve kemoterapi sonrası belli bir süre geçmeden hastadan alınan sperm hücreleri kullanılmaz. Bu tedavilerin sperm hücreleri üzerindeki etkilerinin geçmesi beklenir.


Ankara Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!