TİP 2 ŞEKER HASTALIĞI RİSK GRUPLARI

A- Obez veya kilolu (BKİ ≥25 kg/m2) ve özellikle santral obezitesi (bel çevresi kadında ≥88 cm, erkekte ≥102 cm) olan kişilerde, 40 yaşından itibaren 3 yılda bir, tercihen açlık kan şekeri ile diyabet taraması yapılmalıdır.

B- Ayrıca BKİ ≥25 kg/m2 olan kişilerin, aşağıdaki risk gruplarından birine mensup olmaları halinde, daha genç yaşlardan itibaren ve daha sık araştırılmaları gerekir.

1. Birinci derece yakınlarında diyabet bulunan kişiler

2. Diyabet sıklığı yüksek etnik gruplara mensup kişiler

3. İri bebek doğuran veya daha önce gebelik şekeri tanısı almış kadınlar

4. Hipertansif bireyler (kan basıncı: KB≥140/90 mmHg)

5. Kolesterol bozukluğu (HDL-kolesterol ≤35 mg/dl veya trigliserid ≥250 mg/dl)

6. Daha önce açlık veya tokluk şekeri yüksek çıkan hastalar

7. Polikistik over sendromu (PKOS) olan kadınlar

8. İnsülin direnci ile ilgili klinik hastalığı veya bulguları (akantozis nigrikans) bulunan kişiler

9. Kalp damar, beyin damar ve büyük damarlarında hastalık bulunanlar.

10. Düşük doğum tartılı doğan kişiler

11. Hareketsiz yaşam süren veya fizik aktivitesi düşük olan kişiler

12. Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlıkları olanlar

13. Şizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç kullanan kişiler

14. Solid organ (özellikle renal) transplantasyon yapılmış hastalar

Tip 2 diyabet riski yüksek çocuk ve adolesanlarda, 10 yaşından itibaren 2 yılda bir diyabet taraması yapılmalıdır.


İstanbul Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!