Tırnak yeme davranışı alışkanlığa dönüşmesin!
Tırnak yeme davranışı alışkanlığa dönüşmesin!

Tırnak yeme davranışı genellikle 3-5 yaşlarında başlar. Çocuğun bu davranışının altında sebep bazen çevresindeki bir başkasını taklit etme olabileceği gibi çocuğun iç dünyasındaki çatışmalardan, kaygı ve korkularından, kendini ifade etme güçlüğünden, özgüven problemlerinden, kardeş kıskançlığından, çatışmalı ebeveyn ilişkilerinden de kaynaklanabilmektedir. Davranış iyice kalıplaşmadan, erken dönemde kalıcı bir çözüm bulunmalı ve davranış ortadan kaldırılmalıdır.

Tırnak Yeme Konusunda Aileye Öneriler:

1- 3-4 yaşına kadar tırnak yeme davranışını görmezden gelin, görmezden gelerek çocuğu alışkanlığında vazgeçirebilirsiniz. Çünkü bu tip alışkanlıklara bir bakıma ailenin dikkatini çekmek için başlanabiliyor.

2-Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirin, gerekli sevgi ve şefkati gösterin. Eğer çocuğa ihtiyacı kadar zaman ayrılmıyorsa çocuk tepkisini tırnak yiyerek dışa vurabilir.

3-Çocuğunuzun hangi durumlarda tırnak yediğini belirlemeye çalışın. Ör: Gergin olduğunda veya korktuğunda tırnaklarını yiyorsa sakinleştirme yoluna giderek tırnak yemesini engelleyebilirsiniz.

4-Bu davranışı söndürmek için alternatifler üretin, ilgisini başka tarafa çekin. (Oynamak istediği bir oyun, izlemek istediği bir çizgi film, yapmak istediği bir etkinlik işe yarayabilir.)

5-Çocuğunuza ellerini meşgul edecek uğraşlar verin. Sık sık "tırnağını yeme, çek elini" şeklinde yapılan ikazlar onu tedirgin eder. Çocuğun ilgisini çeken özellikle elleriyle uğraşacağı bir etkinliğe yöneltmek gerekir.

6-Çocuğunuzun tırnaklarını düzgün kesin, törpüleyin, kremleyin, el bakım seansları düzenleyin (Kız çocuklarına düzgün ve bakımlı tırnakların onu nasıl güzel, erkek çocuklara ise yakışıklı gösterdiği söylenebilir )

7-Çocuğunuza karşı baskıcı ve eleştirel yaklaşmayın. Çocuğunuza azarlamak, korkutmak, ceza vermek gibi zorlayıcı yöntemler uygulamayın. Çünkü çocuğu azarlamak, korkutmak, ceza vermek gibi zorlayıcı yöntemler kimi zaman daha ağır duygusal problemlerin çıkmasına neden olabilir.

8-Çocuğunuzun kendisine olan güvenini pekiştirin. Başarılı olduğu alanlara dikkatini çekin.

9-Çocuğunuzu bu alışkanlığın üstesinden gelebileceğine inandırın. Çocukla konuşarak kendi kendine bu alışkanlığı bırakabileceği söylenerek ya da çeşitli ödüller verilerek tırnak yemesi önlenebilir. Ancak bunun kısıtlı ve uygun şekilde kullanılması gerekir. Aksi takdirde çocuk yeni ödüller almak için bunu kullanabilir.

10-Çocuğunuzu korku, kaygı yaratacak durumlardan uzak tutun. Küçük çocukların kaygı, korku verici televizyon filmlerini izlemeleri, kavgalı olaylarda bulunmaları çocuğu kaygılandıracağı için sakıncalıdır.

11-Çocuğa zaman verilmeli fazla zorlanmamalı Önemli olan sizin ona sabırla yaklaşmanız ve vazgeçirme sürecini zamana yaymanız. Sabırlı, kararlı olun.

Bu durumun değişmesi için çocuk da istekli hale getirilmeli ve değişim için çaba harcaması sağlanmalıdır.Tırnak yeme davranışının değişmesinde davranış değiştirme de aşamalı yaklaşımdan yaralanılabilir. En kalıcı çözüm davranışı ortaya çıkartsan sebepleri bulup onları ortadan kaldırmaktır


Antalya Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!