BEYİN TÜMÖRLERİ
Hiç bir görüntüsel yöntem bir kitlenin türünü bize kesin olarak gösteremez.
Kitlenin natürünün tespitinde en önemli yöntem cerrahi müdahale ile alınacak
parçanın patolojik incelemesidir.

Beyin Tümörleri iyi huylu ve kötü huylu Beyin tümörleri olarak ayrılırken beyin
yapısına ait ve beyin yapısı dışına ait tümörler olarak ayrılırlar.
Beynin iyi huyu tümörleri büyüme potansiyeline sahip ancak kafatasında yer
kaplayarak tehlike oluşturan tümörlerdir.Beynin kötü huylu tümörleri ise hem
hızlı büyümeleri hem de yayılmaları dikkate alındığında tehlikeli tümörlerdir.
Beyin yapısına ait tümörler direkt beyni oluşturan hücrelerden
kaynaklanmaktadır. Beyin yapısına ait tümörler iyi huylu ve kötü huylu tümörler
olabilir. Beyin yapısı dışındaki tümörlerden en sık görüleni beyni saran zarın
tümörleridir. Ve bu tümörler daha çok iyi huylu karakter sergilerler. Beyin
yapısı dışındaki tümörlerin diğer bir önemli çoğunluğunu ise vücudun
diğer bölgelerindeki tümörlerin beyine yayılmaları oluşturur.
Untulmaması gereken nokta tanı için yapılan görüntüleme yöntemlerinin hiç
birisi tümörlerin iyi huylu kötü huylu olduklarını gösteremez. Sadece yorum
yapılmasını sağlayabilir. Kesin tanı tümörden alınacak parçanın
incelenmesidir.
HİPOFİZ ADENOMLARI
Hipofiz bezinden kaynaklanan benign yani iyi huylu tümörlerdir. Hipofiz bezi
hormon merkezi olarak görev yapmaktadır. Hipofiz adenomları bu hormon
salgılayan hücrelerin kontrolsüz büyümeleridir. Bu hormonlardan en fazla
görüleni prolaktin salgılayan hücrelerin büyüme göstermesidir.Prolaktin
hormonunun fazla salgılanması sonucu bayanlarda ve erkeklerde farklı
semptomlar ortaya çıkmaktadır.Bayanlarda en önemli semptomlar göğüsten
süt kesilmesi,adet düzensizleri ve adetten kesilme olurken erkeklerde en
önemli sorun cinsel fonksiyon bozuklukları ile ortaya çıkabilmektedir.
Erkeklerdeki cinsel fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde prolaktin
hormonunu bloke eden ilaçların yanısıra cinsel
güçlendiriciler kullanılabilmektedir. Hipofiz adenomları büyüklüklerine göre
değerlendirilirler. Mikro adenom ,makroadenom gibi. Mikroadenomlar geellikle
cerrahiye ihtiyaç duymazlarken makroadenomlar göz sinirlerine,yüz sinirlerine,
ve damarlara yapmış olduğu baskıya bağlı cerrahiye ihtiyaç duyabilirler. İster
mikroadenom olsun,isterse makroadenom olsun kanama eğilimine sahip
olabilirler ve ani gelişen görme kayıplarıyla karakterizedirler. Bu nedenle acil
cerrahiye ihtiyaç duyarlar.
MENENGİOMLAR
Genellikle iyi huylu beyin tümörleridir. Kitle ve ödem etkisine bağlı olarak bulgu
verirler. Genellikle dura denilen beyin zarı kaynaklıdırlar. Nörolojik defisit
oluşturdukalrında cerrahiye aday olabilirler. Cerrahi ile total olarak çıkarılmaları
mümkündür.


Konya Beyin Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!