Tüp bebek tedavisi - ımsı
Tüp bebek tedavisi - ımsı

IMSI

Yüksek Mikroskopik Büyütmeyle Seçilmiş Spermlerle Yapılan Mikroenjeksiyon

Bu teknikte; standart olarak tüp bebek tedavisinde kullanılan mikroskoplara göre daha özel büyütme özellikleri olan mikroskoplar kullanılmaktadır. Bu mikroskoplar ile; spermlerin özellikle sitoplazmaları incelenerek, spermlerin şekil bozukluğu-morfolojileri değerlendirilebilmekte ve böylece daha iyi morfolojili spermler seçilebilmektedir. Bu özel mikroskoplar 6000 veya daha fazla büyütme olanağına sahip olduklarından, en iyi morfolojili spermlerin seçilebilmesi olasıdır.

Avantajları; Bu özel mikroskoplarla; spermlerin hücre sitoplazmasındaki vakuol denilen zarla çevrili boşluklar veya bazı diğer hücre içi yapı bozuklukları saptanabilmektedir. Vakuol varlığı sperm hücresinin kromatininin düzenliliğini bozmaktadır. Dolayısıyla; bu tip bozuklukları göstermeyen veya en az gösteren spermler seçilip, bu spermlerle ICSI (mikroenjeksiyon) yapıldığında, embriyoların rahime tutunma-implante olma ve gebelik oranları artmakta, erken dönem düşükler azaltılabilmektedir. Bu nedenle özellikle male faktör-erkek faktörü olgularında ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında IMSI denenebilir.

Embriyonun genomu yumurta ve spermin birleşmesi sonrası oluşan yeni bir genetik yapıdır. Genomu sağlıklı olan embriyonun blastokist (5-6. gün embriyosu) aşamasına ulaşma olasılığı daha fazladır. IMSI ile seçilen kromatini daha stabil spermler, embriyoya daha sağlıklı bir genetik yapı aktarırlar. Bu nedenle; IMSI ile seçilen spermlerle yapılan mikroenjeksiyon sonrası blastokist embryosu gelişme olasılığı, klasik ICSI sonrası gelişme olasılığından daha fazla bulunmuştur.

Dezavantajları; Standart ICSI (mikroenjeksiyon) tekniğine göre özel cihazları ve bu cihazları kullanabilecek deneyimli personeli gerektirir. Bu nedenle ICSI' ye göre daha pahalıdır ve en önemlisi normal ICSI işlemine göre yapılması çok daha uzun süre alır.

IMSI' nin gerçek değeri ve rutin yapılıp yapılmamasının kararı, bu konudaki bilgiler çoğaldıktan ve yeterli çalışmalar biriktikten sonra belli olacaktır.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!