Mikroenjeksiyon yöntemi : Sperm sorununun olduğu durumlarda, yumurtanın döllenmesinde ICSI (mikroenjeksiyon) yöntemi kullanılabilir.


Tüp bebek ve mikroenjeksiyon arasındaki tek fark döllenme şekli olup tüp bebek yönteminde spermler ve yumurtalar biraraya konularak döllenmenin kendiliğinden olması beklenirken mikroenjeksiyon yönteminde her bir yumurtanın içine tek bir sperm mikroskopik kataterler ile enjekte edilir. Tam olgunluğa ulaşmış yumurtaların kullanıldığı mikroenjeksiyon tedavisinde tek bir sperm özel bir mikroskop ve mikromanipülatörler aracılığı ile olgunlaşmış tek bir yumurta içine enjekte edilir. Enjekte edilen yumurtalar embriyo gelişimini sağlamak için geliştirilmiş besi yerleri içinde anne vücut ortamına benzer ortam sağlayan inkübatöre yerleştirilir.


Tüp bebek tedavisinde kullanılan genetik uygulamalar


Aspirasyon teknikleri : Epididim ve sperm kanalı gibi erkek üreme sisteminden sperm alınması anlamına gelir. Sperm aynı zamanda testislerden alınan biyopsi aracılığıyla da elde edilebilir.


Assisted Hatching (yardımlı yuvalama) : Embriyonun kendini saran zardan (zona pellucida) ayrılmasına yardım etmek amacıyla mikrocerrahi yapılabilir. Buna “yuvalama” denir ve embriyonun uterusa aşılanmasına yardımcı olur. Kadın 40 yaşın üzerindeyse daha çok uygulanan bir yöntemdir. Yardımlı yuvalamadan aynı zamanda, kadının FSH seviyesi yüksekse, yani yumurta üretimi azsa ve birkaç başarısız tüp bebek uygulaması geçirdiyse de yararlanılır.


Pre-implantasyon genetik tanı (PGD) :


Genetik bilimindeki son gelişmeler henüz gebelik oluşmadan, tüp bebek yöntemleri ile laboratuvar ortamında geliştirilen embriyolar üzerinde genetik inceleme yapılmasına ve seçilmiş olan sağlıklı embriyoların anne adayının rahmine yerleştirilmesine imkan tanımaktadır. Bu yönteme PGD adı verilir.


Bir veya iki embriyo hücresi ilk dönemdeyken mikromanipülasyon yöntemiyle alınarak cinsiyet ve genetik bir rahatsızlık açısından incelenebilir. Genetik test 24 saat içinde yapılır ve eğer embriyoda anormal bir durum yoksa, rahme transferi yapılır.

İzmir Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!