Ultrasonografi terimleri (kısaltmalar)
Ultrasonografi terimleri (kısaltmalar)

Ultrasonografi raporlarında karşılacağınız kısaltmalar ve anlamları

LMP: Aslında bir ultrasonografi terimi değildir.Son adet tarihinin ilk günü anlamına gelir ancak ultrasonografi raporlarında bu kısaltmaya sıklıkla rastlanır.

BPD:Başın kulaklarüzerindeki bölümünden ölçülen çapı

HC: Kafa çevresi

AC: Karın Çevresi

Özelikle plasenta yetmezliğinden kaynaklanan rahim içi gelişme geriliğinde ilk etkilenen ölçüm olması nedeniyle değerlidir. Rahim içi gelişme geriliğinin iki farklı tipini ayırmada yardımcıdır.

FL: Uyluk kemiği uzunluğu

Femur (Uyluk Kemiği) vücudumuzun en uzun kemiğidir.Dördüncü aydan itibaren bebeğinizin boyu hakkında fikir sahibi olmak için kullanılacak ölçü budur.Kabaca FL değerini 7 ile çarptığınızda bebeğinizin boyunu tahmin edebilirsiniz

HL: Humerus uzunluğu (Kolun uzun kemiği)

Humerus omuz ile dirsek arasında kalan kolun uzun kemiğidir.Down sendromlu bebeklerin HL değerlerinin normalden daha kısa olduğunun saptanmasından sonra gebelik ultrasonunda değerli bir ölçüm haline gelmiştir.

CRL:(Crown Rump Length)Baş-popo mesafesi.15. Gebelik haftasından önce bebeğin gelişimi hakkında en iyi bilgi veren ölçümdür . Ense pilisi kalınlığı da bu ölçümün yapıldığıkonumda yapılabilir

AD: Karın çapı

OFD: Bebek başının daha uzun olan ön-arka çapı

EFW: Ultrasonografik ölçümlerin kullanılmasıyla tahmin edilen bebek ağırlığı

EDD: Ultrasonografi verilerine göre beklenen doğum tarihi

NT: Ense pilisi kalınlığı

AFI: Amniotik sıvı indeksi, ultrasonografi ile amniotik sıvı miktarının ölçülmesi için kullanılır.

RA: Kalpte sağ kulakçık

LA: Kalpte Sol kulakçık

RV: Kalpte sağ karıncık

LV: Kalpte sol karıncık

AO:

Aort,Kalpten çıkan ana atardamar

Doppler ultrasonografi Kısaltmaları

S:Doppler dalga şeklinin en tepe noktası.Kalbin kasılması(sistol) de damardaki kan akım hızının en yüksek olduğu nokta

D:Diastol sonu akım hızı.Kalbin gevşeme safhasının en sonunda damarda kan akım hızı

A:Ortalama kan akım hızı

RI: Rezistans indeksi(direnç indeksi) S-D/S formülü ile hesaplanır

PI: Pulsatilite indeksi S-D/A şeklinde hesaplanır

S/D:sistol ve diastoldeki kan akım hızının oranı


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!