Vajinismusda Dr. Ulusoy Tekniği
Vajinismus Tedavisinde Dr. Ulusoy Tekniği ortalama bir buçuk ile üçgün arasında adım adım sorunun çözülmesine yardımcı olmaktadır.
Bilişsel, davranışçı ve vajinismusa özgü hipnoterapi teknikleri kullanılmakatadır.
Tedavi ortalama süremiz bir buçuk gündür. Kişilik yapılarına bağlı bir sorun karşımıza çıkarsa üçgüne kadar uzayabilmektedir.
Nadir olarak kişilik yapısına bağlı daha ciddi sorunlarla karşılaşırsak ve zaman yetmezse net üzerinden davranışçı tedavi ile terapi desteğimiz sürmektedir.
Vajinismus tedavi bedelimiz paket fiyattır ve tedavi de sonuca ulaşıncaya kadar çalışma içerir.
Tedavimizde;
Dr. Ulusoy Tekniği olarak adlandırdığımız Türk kadınının kültürel yapısına uygun bir teknik kullanıyoruz.
1- Sorununuzun dinlenmesi ve formüluze edilmesi
2- Modelleme
3- Eğitim
4- Vajinismus Tedavisine özel Dr. Ulusoy'un geliştirdiği " Dr. Ulusoy Hipnoz İnduksiyon ve Terapi Modeli " ( Başarıda en yüksel katkı da bu maddedir)
5- Davranışçı yaklaşımın geri bildirim olarak kullanılmasını içerir.
Entegre ve bütüncül bir yaklaşımdır. Yılların deneyiminin yoğrulup sizlere başarı olarak sunulmasıdır.
Varoluşçu yapılara bağlı, kuvvetli beden kasılmalarında özellikle ilk deneyimde terapiye rağmen penisin yarısı girip kalan yarısının girmesine kasılma kısmi olarak engel teşkil ediyorsa; Dr. Ulusoyun bu gibi durumlarda çözüm için geliştirdiği Hipnotik Kas Germe - Gevşetme Çalışması ve Vajinal geri bildirim çalışması -2012 vardır.
Sizin Vajinusmusunuz Neye Bağlı ?
İnsan farklı nedenlerden ötürü sorunlarla karşılaşır. Tek çatı altında cinsel birlikteliği yaşayamamanıza genel anlamda yanlış da olsa vajinismus diyorsak, aslında çoğu kere korkular ve kaygılardan meydana gelip, bacaklarınızın kasılması, ellerinizle eşinizi itmenizle seyreden istemeden yaptığınız otomatik şuuraltı hareketler tek başına olabileceği gibi vajen kaslarının kasılması ile de birlikte olabilir. Dört farklı model ile şuuraltınız ve bedeniniz etkilenir;
1- Davranışsal Model Geçmişde yaşanmış bir taciz yada kötü bir cinsel deneyim vardır. Ya da cinselliği yaşayan bir çifti küçük yaşda görmüş ve kadının yaşadığı olayı acı ve ızdırap verici olarak değerlendirip , farkında olmadan davranışı özümsemişsinizdir. Bir başka neden de aile içi yasak ilişkidir. ( Ensest )
2- Bilişsel Model Geçmişde ailenizin ve yaşadığınız çevrenizin cinsellikle ilgili üzerinizde kurduğu yasaklar yada arkadaşlarınızın Fredyinin kabusları gibi anlattığı ilk gece deneyimleri... Kötü bir deneyim yaşamadığınız halde sizin şuuraltınızda adeta cinsellikle ilgili negatif şemalar oluşturur ve yaşayacak olduğunuz cinsel birlikteliklerde bu şemalar aktif hale gelip kasılmalarınızı siz istemeden bilinçdışı bir refleks arkı olarak ortaya çıkarır... Artık bedeniniz sizin kontrolünüzde değildir... Yanlış programlanmış otomatik bir pilot sizi yönetmektedir...
3- Dinamik Model Freudiyen bir yaklaşımdır. Ruhsal gelişim evrelerindeki sorunlardan kaynaklanır. Koruyucu yapıyı da içerir.
4- Varoluşsal Model Geçmiş de ne bir taciziniz nede yetişme tarzı olarak negatif şemanız vardır. Dinamik yapı olarak da bir sorununuz olmayabilir. Ama yine de cinsel birlikteliği yaşayamıyorsanız, varoluşsal model devreye girer. Bu çiftleri incelediğimizde erkek kadına yeteri kadar ilgi göstermemektedir. Bir, iki, üç derken kadın kendini eşine ifade edebilecek bilinçdışı otomatik bir hareket başlatır. Cinsel yaşam sırasında bacaklar kasılır, eliyle eşini iter, yatakdan kaçar hatta ağlar... Farkında olmadan kendi varlığını eşine hissettirmektedir.
Bu 4 ana nedenden, doğrudan sorununuz birine bağlı olabileceği gibi hepsinin yada bir kaçının iştiraki ile de olabilir. İşte hipnoz altında bildiğiniz yada bilmediğiniz sorununuzun temellerine inip hangi modele yada modellere uyduğu saptanıp ona göre bir yaklaşım sunmaktayız. Sorun özellikle varoluşçu modele bağlı ise kadının varlığını eşine hissettirebilecek yeni yaklaşımlar öğretiriz ve erkeğe de kadına ilgi ve destek vermesi için eğitim veririz. Örneğin; vajinusmusun kaynağında varoluşsal bir model var ve biz bunu göz ardı edip davranışsal yada bilişsel yöntemlerle çözmeye kalkar ve çözersek belki ilişki yaşanabilir. Ancak madalyonun diğer yüzü devreye girer ve kadının farkında olmadan bilinçdışı bir istekle refleks olarak yaptığı kendini var etme davranışını elinden almış oluruz. Çocuğun pamuk şekeri nasıl elinden alınırsa sıkıntı duyar. Aynı mekanizma iyileştirdiğinizi düşündüğünüz kadında işlemeye başlar ve takip eden zaman diliminde kadının nedenini tam olarak bilemediği kaygı, bunaltı ve sıkıntı ( anksiyete ) oluşturur. Takip eden dönemde ise yaşadığı ilişkiden haz alamamaya, orgazma ulaşamamasına kadar uzanır...
Daha rahat analiz imkanı sağlayarak model veya modellerin çabuk tespiti, telkin alabilirliğin artması, tespit edilen nedene hızlı zihinsel müdahale sunması gibi kolaylıkları ile Hipnoterapi diğer terapi türlerine göre vajinusmusda ciddi başarı sağlar...
Ayrıca;
Vajen kaslarının kasılması ve ilişkiye izin vermemesi olarak değerlendirilen bu durum %1 olarak görüldüğü ifade edilmesine rağmen korkular ve bilinçaltına itilmiş olayların ilişkiyi engellemesi ile %40 lara kadar çıkabilmektedir. Tabii bu yüksek oranları gerçek bir vajinismus olarak yorumlamak yanlış olur. Çünkü korku ve bilinçaltına itilmiş olayların bacakların kasılmasına, ağrı ve acı duyacağına dair korkuların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizde sanılandan daha çok kadının başlıca sorunudur.
1- % 5 gibi gerçek vajinusmuslar, vajen kaslarının kasılması
2- Ağrı ve acı duyacağına dair korku ve inanışlar
3- Ağrı eşiğinin düşük olması
4- Geçmişde yaşanmış cinsel bir travma
5- Şuuraltına itilmiş bilinmeyen bir düşüncenin yada davranışın psikosomatik etkisi
6- Kadının meta olarak görülmesi ve cinsel obje olarak algılanmasına karşılık gelişen vajinismus
7- Uygun olmayan bir birliktelikte erkekden sakınma ve buna bağlı gelişen vajinusmus
8- İlk gecede veya kadının evlilik öncesinde yaşadığı ağrılı yada tacizkar yaklaşımlara bağlı olanlar
9- Cinselliğin ve birlikteliğin pis, iğrenç yada çirkin olduğuna dair inanışlar,
10- Bayanın arkadaşlarından duymuş olduğu abartılı ilk gece hikayeleri,
11- Çocukluk yıllarında makattan fitil kullanılması,
12- Geçmişde genital bölgeye gelen bir darbe yada travma
13- Cinsellikle ilgili katı yasaklar ve tabular içinde yetişme,
14- Yanlış inançlar,
15- Farkında olmadan yerleşen cinsellik bakılamayacak kadar çok çocuk inancı da vajinusmusa yol açabilir.
Örnekleri çoğaltmak mümkün, bu örneklere değerlendirdiğimizde aslında hastalık yoktur hasta vardır deyimini anımsamadan geçemeyiz. Öncelikle danışanın hikayesi dinlenir. Şuur düzeyinde bize verdikleri değerlendirilir. İlişki deneyimlerinde neyle karşılaştığı anlaşılmaya çalışılır.
Danışan Hipnoz hakkında bilgilendirilir. Onamı alınır ve induksiyondan oluşan bir ön seans düzenlenir. Burada amaç danışanın trans derinliğinin ölçülmesi, telkinlere verdiği cevabın araştırılmasıdır. Ön seansdan başarı ile geçen birey birer haftalık aralarla 4 seanslık bir terapiye alınır.
Seans aralarında ilişkiye girme denemelerinde bulunmaları önerilir. Karşılaştığı sorunlar bir sonraki seansda tekrar değerlendirilir ve o sorunlara dönük telkinlere ağırlık verilir.
Vajinusmus Tedavisinde Hipnoterapiyi Dr. Ulusoy HIT (direk, indirek telkinler, semptom baskılama, semptom yer değiştirme imgeleme, hipnodrama, hipnoanaliz ve Ericksonian yöntemler ve transpersonal yaklaşımı ) ve bireye özgü olarak bütüncül psikoterapi ( davranışsal - bilişsel -dinamik - varoluşçu ) ile uygulamaktayız.
Eğer gerçek bir vajinusmus ise - kasların kasılmasına bağlı- gevşeme teknikleri ve semptom yer değiştirme tekniği kullanılarak kas kasılması kaldırılır.
Korku ve acı duyma yada geçmişde yatan bir başka olay varsa hipnoanaliz yani yaş regresyonu ile o olaya odaklanılır ve yaşanan sıkıntılı an etkisiz hale getirilir.
Fertil yaşda olan her kadında vajinusmus görülebilmektedir. İlk deneyim sırasında yaşanabileceği gibi sonradan yaşanan bir travma yada eş ile meydana gelen ciddi tartışma ve kavgalardan sonrada az bir olasılıkla ortaya çıkabilmektedir.
Danışanlarımızla empatik bir diyalog içine girerek sorunlarını adeta kendi sorunumuz gibi değerlendirerek bir yaklaşım sunarız. Zira sorun eşler tarafından bir tabu ve açıklanmayacak sır olarak kaldığından aynı sıkıntıyı hekim karşısında da gösterirler. İlk seansdan sonra sağlanan diyalog ile tam bir uyum sağlanır. Hipnoz seansında bayanın eşi kurmuş olduğumuz kapalı devre kamera sistemi ile eşini de rahatlıkla izleyebilmektedir. Bu da ayrı bir güven unsuru oluşturmaktadır.
Seansların ardından gerek telefon gerekse mail aracılığı ile yaşadıkları deneyimler ve karşılaştıkları sorunlar dinlenir ve yeni yaklaşımlar sunulur. Böylelikle yıllarca yalnızlık içinde baş başa kaldıkları sorunlarına gerçek bir destek bulurlar. Güvenle birlikte sorunun çözümüne adım adım yaklaşırlar.
Vajinismus Hastalarının Sınıflandırılması ( Dr. Ulusoy -2008 )
1- Büyük, küçük dudaklara ve arasına dokunamayanlar ( dış genital )
2- Dış genital bölgesine dokunup, vajen içine dokunamayanlar
3- Dış genital ve vajen içine dokunup, parmak yönlendiren ama penis deneyimini yaşayamayanlar
4- Yukarıdaki ilk 3 gruptan birinde olup kasılmaları olmayanlar ama penisi içeri alamayanlar
5- Yukarıda ki ilk 3 gruptan birinde olup kademeli olarak hafifden ağıra kadar kasılmaları olup, penisi içeri alamayanlar.
Görüldüğü gibi vajinismus dediğimizde farklı kategoriler ortaya çıkmaktadır. Çıkan farklı kategorilere ;
1- Kadınların kendi kişilik örüntüleri (örn. panik atak, obsessif –takıntı hastalığı- ve mükemmelci yapı, fobik ve her şeyden korkan yapı, vs gibi )
2- Cinsel eğitim ve bilgi eksikliği
3- Bilişsel, davranışçı, dinamik ve varoluşçu etkenlerin varlığı da farklı oranlarda kadını etkilediğinden dolayı
Vajinismus hastalığı adeta bir sarmaşık gibi şekil alır. Bu nedenle vajinismus tedavisi de bütün bu ayrıntılar göz önüne alınarak planlanmalıdır.
VAJİNİSMUS TEDAVİSİ FORMULU ( Dr. Ulusoy 2011 )
A (ab) + B (cdef) + C (ghıj) = Sorunun çözümü, İlişkinin Yaşanması
Ana Faktörler
A: Dr. Ulusoy HIT ( Hipnoz Enduksiyon Tekniği ) ve VTT ( Bilişsel, Davranışçı, Dinamik, Varoluşçu Formulasyon ve Terapi Yaklaşımı )
B: Geri Bildirime Dönük Üçlü Vajinal Çalışma ve/veya Çalıştırma, Eğitim
C: Eşlere Ait Faktörler
Alt Faktörler
a:Geçmişde Başarısız Hipnoz Tedavisi
b:Kişilik Bozuklukları
c:El Bebek Gül Bebek Etkisi ( Dr. Ulusoy Tanımı )
d:İdrar Tutma Sorunu ( Dr. Ulusoy Tanım )
e:Vajene ve Kızlık Zarına Ait Anatomik Sorun
f:Muayene Korkusu ve Muayene Olmama, Tedavi Reddi
g:Ereksiyon Sorunu - Tahtravalli Etkisi ( Dr. Ulusoy Tanımı )
h:Eşin bilerek / bilmeyerek oluşturduğu Cinsel Travma; erkeğin ani güvensizlik oluşturacak hareketleri
ı:Eşlerden birinin ya da ikisinin birbirini sevmemesi, Tensel Uyumsuzluk veya Cinsel Tiksinti Bozukluğu
j:Cinsel Soğukluk ( Frijidite )


Aydın Pratisyen Hekim uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!