Geçirilmiş hamilelikler, kilo alıp-verme ve geçen yıllar vücudumuzda bir çok önemli değişikliğe yol açmaktadır. Karın-bel, hatta kalça bölgelerinde sarkmalar ve stria denen dikey çatlaklar tarzındaki izler, kaslarda gevşemeler, kollarda ve uyluk iç kısımlarında görülen bollaşmalar bu değişikliklerden bazılarıdır. Karın germe, liposuction, kas sıklaştırma, uyluk ve kol germe gibi vücut şekillendirme operasyonları bu değişikliklerin en azından azaltılması için günümüzde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu operasyonlar son yıllarda cerrahi teknik olarak hızla gelişmiş ve çeşitlenmiştir.
Günümüzde vücudumuzun her bir bölgesi 3 boyutlu olarak ve komşu yapılarla beraber değerlendirilmekte, operasyonlar da buna uygun olarak yapılmaktadır. Örneğin bacak iç kısımlarına uygulanan liposuction sonrası, uygulma yapılan alan derisinin bollaşmasına bağlı olarak dalgalanma görüntüsü oluşabilmektedir. Bu kişilerde ek bir uyluk germe ameliyatına gereksinim duyulabilmektedir. Aynı durum karın bölgesi için de geçerlidir. Bir çok kişi karın bölgesine yapılacak liposuction uygulamasının her zaman yeterli olabileceğini düşünmektedir. Bacak iç kısmında olan değişimin aynısı burada da geçerli olduğundan ek karın germe ameliyatı (özellikle de doğum yapmış, belli bir yaşı aşmış ve kilo vermeye bağlı deri bollaşması olan kişilerde) gerekli olabilmektedir. Hatta, bir çok kez karın kasları orta hatta birbirine dikilmekte (iç korse), böylece daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir örnek de meme + karın operasyonlarıdır. Gövde bölgesinde harmoninin sağlanabilmesi için aynı seansta (veya hasta arzu ederse farklı seanslarda) hem memeye hem de karın bölgesine müdahale gerekebilmektedir. Bu operasyonları her biri ortalama 2-2,5 saat kadar sürerken beraber-kombine yapıldıklarında ortalama 3,5 saat sürmektedir.
Tüm ameliyatlar gibi vücut şekillendirme amaçlı cerrahi girişimler sonucunda da kalıcı izler oluşmaktadır. İzin ne renkte, kalınlıkta olacağını cerrahi teknik kadar kişinin kendi doku ve genetik durumu da aynı derecede rol oynamaktadır. Ancak bu izler mümkün olduğunca gizli alanlara yapılmaya çalışılır. Örneğin,kol germede izler kolun iç kısmında kaldığından kişi yürürken izler saklı kalabilmekte, aynı şekilde uyluk germe sonrası izler iç çamaşırın altında kaldığından görünen bir izden söz etmek mümkün olamamaktadır. Zamanla (ve biraz sabırla) bu izler solmakta ve daha az görünür hale gelmektedir.
Kişiler –haklı olarak- çoğunlukla geniş çaplı bir operasyondan kaçınmakta, cerrahi olmayan tekniklere ya da daha sınırlı cerrahi tekniklere yönelme eğilimi göstermektedir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki her müdahalenin en iyi sonucu vereceği şartlar vardır. Bazen geniş bir müdahaleden kaçınmakla ideal bir sonuç yakalamak imkansız hale gelebilir. Tıpta bilimsel olarak kabul görmesi ve resmi-yetkili organların (ör. Sağlık Bakanlığı’nın) onayını alması koşulu ile cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler birbirinin alternatifi olarak değil de, birbirini destekleyen ya da her bir hastanın spesifik ihtiyaçlarına göre seçilebilecek yöntemler olarak düşünülmelidir. Bugün cerrahi dışı yöntemlerin cerrahi uygulamalar derecesinde sonuç veremediği geniş kabul gören bir gerçektir. Örnek vermek gerekirse liposuction sadece fazla yağ birikiminin neden olduğu vücut kontur bozukluklarını giderir. Buna karşın karın bölgesinde kaslarda gevşeklik, deri sarkıklığı ve deri kontur problemlerini gidermenin ideal ve hatta tek yöntemi karın germe operasyonudur (kaynak: Amerikan Plastik Cerrahi Birliği resmi internet sitesi). Bu tür problemleri olan hastaların sadece liposuction operasyonundan ideal sonucun alınması çok zordur. Yine liposuction ve karın germe operasyonlarının kombinasyonunun, bu tekniklerin tek tek uygulanmasından çok daha iyi sonuç verebileceği hastalar vardır. Bu tür bir operasyondan sonra gerekirse cerrahi olmayan bir yöntemle, (ör. Thermage vb.) destek tedavileri uygulanabilir. Burada uygun bir diyet ve egzersizin önemini sanırım vurgulamaya gerek yoktur.
Plastik ve Estetik Cerrahi kontur düzeltici ameliyat yapmaktadır. Bu operasyonlar kilo verme amaçlı yapılmaz. Ancak Genel Cerrahinin bir ilgi alanı olan bariatrik cerrahi sayesinde belirgin kilo verilebilir. Sonuçta oluşan kontür bozukluklarının tedavisi ise Plastik Cerraha düşer.
Vücut şekillendirme operasyonlarında uzman görüşü, önerileri ve dikkatli planlama istenilen sonuçların elde edilmesi için önemlidir. Günümüzde temel konsept mümkün olduğunca kısa anestezi ve hastanede kalım ve operasyon geçiren bir kişinin bir an önce normal hayatına dönmesidir.


Antalya Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!