ILASIK (IDESIGN WAVEFRONT) ILASIK; Laser teknolojisi Intralase Bıçaksız Laser, kişiye özel tedavi Wavefront ve göz tanıma sisteminin kombinasyonudur. ILASIK tamamen kişiye özeldir. Her şey kişisel görüş kalitesini temel alarak yapılmaktadır. ILASIK tedavisi uygulanan kişiler incelendiğinde 1 yıl sonraki klinik araştırmalar gösteriyor ki; Çalışmaya katılan tüm hastaların %95'ten fazlası sürüş testlerini gözlüksüz ve kontakt lenssiz geçebildi.Hafif ya da yüksek miyopik hastaların %98'i ve çalışmaya katılan tüm hastaların yaklaşık dörtte üçü gözlüksüz ve kontakt lenssiz %100 ya da daha iyi görüşe sahip oldu.Hafif ya da yüksek miyopisi olan hastalar, tedaviden önceki gece görüşleri ile karşılaştırıldığında 4 kat daha fazla memnun kaldılar. ILASIK uygulamasındaki ilk aşama "Kişiye Özel Tedavi Wavescan" teknolojisini de içeren bazı testler sonucu görüşünüzün karakteristik özeliklerini belirlemektir. Wavescan sistemi görme kusurlarınızın 3 boyutlu haritasını çıkarır. Daha sonra kişiye özel tedavi (Advanced CustomVue) işlemi ile bu haritadan alınan dijital bilgiler kullanılarak kişiye özel tedavi tasarlanır.

WAVEFRONT : Göze bir ışık demetinin gönderilmesi ile retina tabakasında elde edilen görüntünün değerlendirilerek kişiye özel programlanan laser tedavisinin yapılmasıdır. Özellikle gece görme problemi olan veya göz bebekleri büyük olan hastalarda laser sonrası ışık çevresinde saçılma, dağılma ve gölgelenme olmaması için tercih edilen bir yöntemdir. Özel Wavefront analiz cihazlarıyla yapılan değerlendirmeden sonra operasyon kararı verilir. IDESIGN

WAVEFRONT : Laser tedavisinde, tedavinin her bir göz için özelleştirilmesi başarılı sonuçlar için anahtar niteliğindedir. IDesign ;gelişmiş Wavefront kılavuzlu sistem her bir gözün kişiye özel olarak tedavi edilmesini sağlar. Wavefront teknolojisi ile kısa sürede 5 farklı ölçüm yapılabilmektedir. Otorefraktometre, keratometre, topografi, aberrometre ve pupilometre cihazlarıyla yapılan 5 farklı ölçüm tek cihazla yapılarak elde edilen verilerle kişiye özel tedavi sunulmaktadır. IDesign Wavefront teknolojisi ile detaylı kornea analizi yapılabilmekte ve gözün kırma kusurları en ince ayrıntısına kadar tespit edilebilmektedir.Yüksek tanımlı sensörü sayesinde gözün optik düzensizliği 5 kat fazla çözünürlükte analiz edilebilmektedir.

ILASIK TEDAVİ AŞAMALARI : İlk aşamada Wavescan teknolojisi ile kişisel görüş profili hazırlanır. Daha sonra femtosaniye ile bıçak kullanılmadan kornea kesisi oluşturulur. Artık görüş, ILASIK uygulaması çerçevesinde düzeltilebilir. Göze yollanan ışıktan yansıyan bilgiler özel bir kamerayla algılanır. Bu bilgiler lasere gönderilerek planlanan tedavi uygulanır. Kişiye özel tedavi (Advanced CustomVue) uygulamasının tercih edilme sebeplerinden biri de Wavefront aberometresinde kişiye özel, birebir, üç boyutlu görme haritasının çıkartılabilmesidir. Laser tedavisinde, cihazın gözün planlanan noktasına atış yapması çok önemlidir. Bu yüzden cihaz ile gözün arasında dijital bir kilitleme sistemi (eye tracker) olması gerekir. Wavefront tedavisinde ölçümler otururken, operasyon ise yatar pozisyonda gerçekleşir. Bu pozisyondayken gözde küçük bir dönme hareketi oluşabilir. Kişinin iris tabakası lazer cihazı tarafından algılanarak gözdeki en ufak dönme hareketlerini dahi tespit edebilmektedir. Bu teknoloji, bildiğimiz göz takip sistemlerinden farklı olarak gözün kendi ekseni etrafındaki hareketlerini de takip edebilmektedir. Sağlıklı günler dileğiyle.

Op.Dr.Ahmet UMAY Bristol University Ophtalmology Section United Kingdom


Kıbrıs Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!