40’lı yaşlara gelindiğinde gözümüzdeki şeffaf mercek esnekliğini yavaş, yavaş yitirmeye başlar ve 60’lı yaşlara ulaştığımızda tamamen esnekliğini yitirir.40’lı yaşlardan sonra merceğin esnekliğini kaybetmesi sonucu oluşan görme bozukluğuna presbiyopi denir.

Merceğin esnekliğini yitirmesi bizlere yakını görmede zorlanma olarak yansır, bu durumda ise okumak istediğimiz telefon ekranı, kitap, dergi,gazeteyi ileri ve geri hareket ettirerek mesafe değişikliği ile okumaya çalışırız.Ancak bir süre sonra okuma gözlüğü kullanmamız kaçınılmaz olur.

Yakın gözlükten kurtulmak için çeşitli seçenekler vardır.

Bunlar;

1)Supracor

2)Multifokal Göz İçi Lensler

Hem supracor hem de multifokal lensler her hasta ve her göze uygulanmaz.

Hastaya yapılacak detaylı bir göz muayenesi ve gerekli olan testlerden sonra

hangi yöntem hasta için uygun hastanın yaşı, işi ve göz muayene bulguları göz önünde bulundurularak hasta ile birlikte karar verilir.Her iki yöntemin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

SUPRACOR

Supracor tekniğinde excimer lazer cihazı kullanılmakta olup tedavi prosedürü aynen diğer kırma kusurlarının (miyopi, hipermetrpi ve astigmat) tedavi prosedürü gibidir.Supracorda işlem bilgisayar kontrolünde olup tedavi süresi 2 göz için yaklaşık 10 dakikadır ve damla anestezisi ile yapılmakta ve hastane de kalınmamaktadır.Supracordan sonra yaklaşık 4 saat batma, sulanma gibi şikayetler olmakla birlikte hasta ertesi gün normal yaşamına geri dönmektedir.

Supracor tedavisi uygulanan hastaların yaklaşık %90’ı günlük hayatta gözlüğe ihtiyaç duymamaktadır.

MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLER

Multifokal lensler hem yakını hem de uzağı görmeyi aynı anda sağlayabilmektedir.

Multifokal lensler katarakt ameliyat prosedürü ile takılmakta işlem yine damla anestezisi veya lokal anestezi altında ameliyathanede yapılmakta olup hasta aynı gün içinde evine gitmektedir. Multifokal lens seçiminde hastanın yaşı, yaptığı iş ve hastanın göz değerleri göz önüne alınarak seçim yapılmaktadır.

Ameliyattan sonra hasta 1 ay kadar antibiyotikli damlalar kullanacaktır.


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!