Yama gerçekleri
Yama gerçekleri

Yama neden kullanılıyor?

Çünkü fıtık tedavisinde hastanın kendi dokularının birbirine dikilmesi şeklinde yapılan geleneksel onarımların sonuçları yetersiz kaldı. Halk dilinde fıtığın yeniden patlaması olarak geçen nüks oranı kabul edilemeyecek düzeyde yüksekti.

Yama kullanımı başarıyı artırdı mı?

Evet… Bilimsel çalışmalar yama ile yapılan onarımların ameliyat sonrası nüksü çok belirgin şekilde düşürdüğünü göstermiştir. Zira dokular bu yama üzerinden iyileşince çok daha sağlam bir yapı oluşmaktadır.

Yama nasıl bir şeydir?

Bugün kullanılan standart yama basit anlamda plastiktir. Polipropilen adı verilen bu madde istenilen yapıda üretilebilmekte, sterilize edilebilmekte ve dokularda alerjik reaksiyon yaratmamaktadır.

Yama fıtığı nasıl tedavi ediyor?

Yama, karıniçi basıncının fıtığın tekrarlamasına yol açmasına sadece kendi direnci ile değil aynı zamanda hastanın kendi dokuları ve hücreleri ile bütünleşerek oluşturduğu yeni ve güvenilir doku ile engel olmaktadır. Polipropilen yamanın etkinliği ve güvenilirliği sayısız çalışma ile kanıtlanmış ve kabul edilmiştir.

Yama kansere neden olabilir mi?

Hayır… Yarım asırdır milyonlarca fıtık ameliyatı yama ile yapılmış, ancak bir kez bile kanser gelişen hasta olmamıştır.

Yama pahalı bir ürün müdür?

Genelde değil. Fıtık ameliyatlarının çoğunda standart yama kullanılmaktadır. Bu tip yamanın maliyeti kabul edilebilir düzeydedir. Ancak özel sentetik yamalar ve biyolojik yamalar yüksek maliyetli ürünlerdir.

Yamalar arasında kalite farkı var mıdır?

Elbette vardır. Ancak kasık fıtığının çok yaygın olduğu ve sağlık kaynaklarının yetersiz kaldığı Afrika’da yapılan çalışmalar, pencere sinekliğinin bile sterilize edildikten sonra ameliyatta kullanılabileceğini göstermiştir. Yine de en doğru seçim markalı bir yama kullanmaktır.

Yama, fıtığın tekrarlama riskini ne kadar düşürebilir?

Yama onarımı bu konuda çok etkilidir. Mesela eski dikiş yöntemleri %10 civarında olan nüks oranı yama kullanımı ile genelde %5’in altına düşmüş, spesifik cerrahların ameliyat serilerinde ise %1’den daha az oranlar sağlanabilmiştir.

Yama doğrudan fıtığın üzerine mi konuyor?

Elbette hayır. Önce dikkatli bir cerrah işlemle karıniçi organlar yaralanmadan fıtık kitlesi çevredeki dokulara olan yapışıklıklarından ayrılıp karıniçine gönderiliyor, daha sonra onarım ve yama uygulaması yapılıyor. Yama konmadan önceki cerrahi işlemin başarısı, fıtığın tekrarlaması açısından en az yama kadar önemlidir.

Yama kapalı ameliyatla mı yoksa açık ameliyatla mı kullanılıyor?

Her iki yöntemle de. İki yöntemle yapılan yama onarımları çok farklı olmakla birlikte fıtığın tekrarlama riski açısından birbirine büyük benzerlik gösterir.

Kasık fıtığında yama nereye konuyor?

Kasık fıtığı açık olarak onarıldığında yama karın ön duvarına, yüzeyel bir plana yerleştiriliyor. Kapalı ameliyatta ise karıniçinden ya da kasla karın zarı arasındaki boşluktan daha derin bir plana yama konuyor.

Göbek ve kesi fıtıklarında yama nereye konuyor?

Açık onarımla hem karın ön duvarına, hem kasla karın zarı arasına hem de karın içine yama konabilir. Kapalı onarımla karın duvarına içeriden sabitlenir.

Karın içine konan yama daha mı etkilidir?

Teorik olarak öyledir. Karın içine yerleştirilen yama, tıpkı patlak bir tekeri tamir ederken yapılan işlem gibi çeperin içine yerleştirilir. Karın içi basıncı bu yamanın karın duvarına yapışmasını sağlayacak şekilde kullanılabilir. Ancak bu fiziksel uyumluluğa rağmen günümüzde açık ve kapalı fıtık ameliyatlarının tekrarlama oranı eşittir.

Karın içine konan yamanın riski var mıdır?

Evet, az da olsa vardır. Karın içine konan yamaların bir yüzü, barsaklarla yapışmasını önleyecek özel bir madde ile kaplanır. Bunun için ileri teknoloji ve özel kaplama maddeleri gerektiği için “dual mesh” adı verilen bu yamaların fiyatları yüksektir. Ancak tüm bu önlemlere rağmen bu yamaların yapışıklık önleyici yüzünde nadiren bozulmalar, erimeler, kırılmalar olabilir ve barsaklar yamaya yapışarak ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Karın dışına konan yamalar sorun oluşturur mu?

Evet, nadiren oluşturabilir. Yamanın toplanması, yerinden kayması, derialtı dokudan aşırı serum sızıntısına yol açması ihtimal dahilindedir. Ancak bu sorunlar deneyimli merkezlerde çok nadir görülen komplikasyonlardır.

Yama sihirli bir malzeme değildir.

Elbette fıtık ameliyatlarının çoğunda yararlıdır;

Ancak yüksek yarar sağlarken zararlarından kaçınmak için

Cerrahi deneyim, tam bir anatomi bilgisi ve titizlik gerekir.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!