YAŞAMIMIZI UZATMAK, STRESİ TANIMAK VE MÜCADELE ETMEK ELİMİZDE -4
Of Stress. WE RECOGNIZE AND COMBAT STRESS, PROLONG OUR LIVES SR -4
STRES, STRESE KARŞI DAYANIKLILIK VE STRESE EĞİTİMİ
AÇIKLAMA VE ÖNERİLER
Stress, STRESS TOLERANCE, and TENDS to STRESS
COMMENTS AND SUGGESTIONS

Türkçe ve İngilizce -Turkish and English


Olay ya da olayların üzerimizde ve çevremizde bıraktığı olumsuz etki ve faktörleri akılcı ve bilinçli bir şekilde değerlendirerek; en kısa sürede olumsuz etkilerini üzerimizden atmakta yarar vardır. Olaylara ve durumlara karşı ilgisizlik ve duyarsızlık farklı bir şeydir. Çözümsüz ve çözmek için gösterilen tüm çabalarımıza karşın; yapılacak bir şeyin olmadığı yada elimizden gelmediği; olay, olgu ve durumlarda; kendimizi geri çekmek, sorunun düşüncelerimizi olumsuz etkilemesine izin vermemek yada sorunu ertelemek, farklı bir şeydir. Bu ve bunun gibi bilinçli ve mantıklı, akılcı yaklaşım biçimleri, bireyin kendi benliğine zarar vermemesi için geliştireceği yaklaşım biçimleri olacağı düşüncesindeyim.
Event or events in the US and around us seemed to have a negative impact and by evaluating the rational factors and consciously; It is helpful to take the necessary amount for the negative impacts of as soon as possible. Events and situations is something different against the indifference and apathy. Although it access to all to solve the unsolved and; action is not something we can or cannot come from; event, phenomenon and cases; We recall that the problem is not to affect adversely our thoughts or something different, postpone the problem. This is logical, rational and conscious, and so on, not the individual's self harm approach formats to focus approach would be the notion of carrying formats.
Stresten ve diğer sorunlarımızdan, kurtulmak için ve mücadele etmek için sağlıklı çevresel ilişkiler, insan ilişkileri ve iletişim yolları seçme gerekliliğidir. Yaşama karşı olumlu bakış biçimleri “insanları seven, değer veren, çevresi ve çevresindeki insanlarla, tüm toplumla barışık, iyi ilişkiler kuran” yaşama karşı olumlu düşünceler geliştiren, sıkıntı, keder, acı, üzüntü verici olaylar ve durumlardan uzak durmak yada akılcı çözümler üreterek, kontrolümüz altına almak, yeni ortamlara ve koşullara uyum sağlamak, zorlayıcı ve üstesinden gelemeyeceğimiz görevleri yapmaya ve sorunları çözmeye çalışarak kendimizi yıpratmamak, olayları gerçekçi biçimde algılayarak, yaklaşmak, benliğimize ve kişiliğimize zarar verecek olumsuz davranış ve düşüncelerden kaçınmak yada kurtulmak, kendisini aşan konularda, kendini suçlamadan ve suçluluk durumlarından kaçınmak yada olumsuz etkileri asgari düzeylere indirgemek, her şeye rağmen yaşamdan zevk almak,olumsuz durum ve koşulları olumluya çevirmek için her türlü olanağı seferber etmek vb. , bilinçli, mantıklı, gerçekçi ve akılcı çözüm yöntem ve tekniklerinden ilk aklıma gelenlerdir Daha önceki bölümlerde ve yukarda belirttiğim olumlu duygu, tutum, tavır, davranış ve düşüncelerin ve bilinçli, akılcı çözüm yöntemlerinin kullanılması durumlarında; bireyler strese eğilimli olmamakta ve strese karşı dirençli ve dayanıklı olmamaktadırlar.Bunların zıttı, olumsuz tutum, davranış, düşünce ve bilinçsiz, mantık kurallarına aykırı ve gerçekçi olmayan çözüm yöntemleri ve yaklaşımlar; stresi arttırmakla kalmaz, yaşamımızın kaçınılmaz bir parçası haline dönüşerek; süreç içinde bir çok psikosomatik rahatsızlıkları tetikleyerek, davetiye çıkarır.
To get rid of stress and problems, from, and other healthy environmental relations, to combat human relationships and communication ways featured. Life positive overview of the formats "in and around the circumference of the seven people, all people who value the good relations established with society at peace with," against life, positive thoughts, pain, sadness, grief, distress and exciting events or situations, to abstain, under control by producing rational solutions and new environments, and to adapt to the conditions, and to make it impossible to overcome the challenging tasks to solve problems by ourselves the power state to reduce theby detecting, approach to realistic events, and the ego, the personality of the structure to get rid of the negative behavior and evil thoughts abstain or harm itself, and may give their own matters, beyond guilt and avoid blaming or negative effects of the minimum levels of status, demote, to enjoy life despite everything negative status and conditions of the ability to mobilize to translate the positive situation, and so on, all kinds of conscious, logical, realistic and rational solution methods and techniques, the first thing that I have mentioned above in earlier chapters, and his positive emotion, attitude, attitude, behavior and thoughts and conscious, rational solution in cases where the use of methods; individuals prone to stress and stress resistant and tolerant of difficult projects. They are unsympathetic, negative attitudes, behaviors, thoughts and unconscious, contrary to the rules of logic and unrealistic solution methods and approaches; not only does stress becomes a part of our inevitable; in the process, reveals a lot of psychosomatic ailments, triggering a invitation.

Daha önceki makalelerde değindiğim, stresle mücadele konusundaki önemli hususları bir defa daha vurgulayarak; dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
I mentioned in the previous article, highlighting important issues regarding anti-stress once more; I would like to draw your attention

Sorunu çözemediğimiz vakalar ve durumlarda bile, akılcı ve bilinçli bir yaklaşımla; ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Ancak sorunlar beni aşıyor,beni aşan durumlar ve olaylar için kendimi yıpratmamın, üzülmenin, kendimi suçlayarak, içe atarak kendime zarar ve vermenin yada “içki ve sigara uyuşturucuya sarılmak”, umutsuzluk ve çaresizlik düşünceleri, şiddet gösterileri, intihar düşünceleri vb.” tepkisel davranışlar yada olumsuz sonuçları çevreye yada başka insanlara yansıtarak; onları üzmenin anlamı olmadığı gibi, onları da etkilemeye ve üzmeye hiç hakkımız olmadığı vb. bilincinde olmalıyız. Bununla da yetinmeyerek, olayları ve durumları mantıklı düşünerek ve bunların sonuçlarını irdeleyerek, kendinize yönelik telkinlerde bulunarak, öz eleştiri getirerek, empati kurarak kişiliğimize zarar vermeden kontrolümüz altına almakta yarar bulunmaktadır.
Even if that is not possible to solve the problem, and a conscious, rational and cases approach; I tried to do everything in their power stripped. However, the problems to me, me, make ourselves weak beyond the situations and events, don't fret, accusing myself and hurt by import of alcohol, cigarette, drug-related to or "," hug and despair, suicidal thoughts, violent demonstrations of desperation and thoughts or negative consequences to the environment or other reactive behaviors "people by projecting; them to influence them, as there is no meaning to upset their actions, and we reserve the right to not bother about State no conscious, and so on. However, thinking logically, events, and also going on, and their results-challenging situations, ask yourself by bringing self criticism for suggesting formats, are under control without damaging the structure of the personality of empathy in establishing the benefit.

Olay yada olayların üzerimizde ve çevremizde bıraktığı olumsuz etki ve faktörleri akılcı ve bilinçli bir şekilde değerlendirerek; en kısa sürede olumsuz etkilerini üzerimizden atmakta yarar vardır. Olaylara ve durumlara karşı ilgisizlik ve duyarsızlık farklı bir şeydir. Çözümsüz ve çözmek için gösterilen tüm çabalarımıza karşın; yapılacak bir şeyin olmadığı yada elimizden gelmediği; olay, olgu ve durumlarda; kendimizi geri çekmek, sorunun düşüncelerimizi olumsuz etkilemesine izin vermemek yada sorunu ertelemek, farklı bir şeydir. Bu ve bunun gibi bilinçli ve mantıklı, akılcı yaklaşım biçimleri, bireyin kendi benliğine zarar vermemesi için geliştireceği yaklaşım biçimleri olacağı düşüncesindeyim.
Event or events in the US and around us seemed to have a negative impact and by evaluating the rational factors and consciously; It is helpful to take the necessary amount for the negative impacts of as soon as possible. Events and situations is something different against the indifference and apathy. Although it access to all to solve the unsolved and; action is not something we can or cannot come from; event, phenomenon and cases; We recall that the problem is not to affect adversely our thoughts or something different, postpone the problem. This is logical, rational and conscious, and so on, not the individual's self harm approach formats to focus approach would be the notion of carrying formats.

Stresten ve diğer sorunlarımızdan, kurtulmak için ve mücadele etmek için sağlıklı çevresel ilişkiler, insan ilişkileri ve iletişim yolları seçme gerekliliğidir. Yaşama karşı olumlu bakış biçimleri “insanları seven, değer veren, çevresi ve çevresindeki insanlarla, tüm toplumla barışık, iyi ilişkiler kuran” yaşama karşı olumlu düşünceler geliştiren, sıkıntı, keder, acı, üzüntü verici olaylar ve durumlardan uzak durmak yada akılcı çözümler üreterek, kontrolümüz altına almak, yeni ortamlara ve koşullara uyum sağlamak, zorlayıcı ve üstesinden gelemeyeceğimiz görevleri yapmaya ve sorunları çözmeye çalışarak kendimizi yıpratmamak, olayları gerçekçi biçimde algılayarak, yaklaşmak, benliğimize ve kişiliğimize zarar verecek olumsuz davranış ve düşüncelerden kaçınmak yada kurtulmak, kendisini aşan konularda, kendini suçlamadan ve suçluluk durumlarından kaçınmak yada olumsuz etkileri asgari düzeylere indirgemek, her şeye rağmen yaşamdan zevk almak,olumsuz durum ve koşulları olumluya çevirmek için her türlü olanağı seferber etmek vb. , bilinçli, mantıklı, gerçekçi ve akılcı çözüm yöntem ve tekniklerinden ilk aklıma gelenlerdir Daha önceki bölümlerde ve yukarda belirttiğim olumlu duygu, tutum, tavır, davranış ve düşüncelerin ve bilinçli, akılcı çözüm yöntemlerinin kullanılması durumlarında; bireyler strese eğilimli olmamakta ve strese karşı dirençli ve dayanıklı olmamaktadırlar.Bunların zıttı, olumsuz tutum, davranış, düşünce ve bilinçsiz, mantık kurallarına aykırı ve gerçekçi olmayan çözüm yöntemleri ve yaklaşımlar; stresi arttırmakla kalmaz, yaşamımızın kaçınılmaz bir parçası haline dönüşerek; süreç içinde bir çok psikosomatik rahatsızlıkları tetikleyerek, davetiye çıkarır.
To get rid of stress and problems, from, and other healthy environmental relations, to combat human relationships and communication ways featured. Life positive overview of the formats "in and around the circumference of the seven people, all people who value the good relations established with society at peace with," against life, positive thoughts, pain, sadness, grief, distress and exciting events or situations, to abstain, under control by producing rational solutions and new environments, and to adapt to the conditions, and to make it impossible to overcome the challenging tasks to solve problems by ourselves the power state to reduce theby detecting, approach to realistic events, and the ego, the personality of the structure to get rid of the negative behavior and evil thoughts abstain or harm itself, and may give their own matters, beyond guilt and avoid blaming or negative effects of the minimum levels of status, demote, to enjoy life despite everything negative status and conditions of the ability to mobilize to translate the positive situation, and so on, all kinds of conscious, logical, realistic and rational solution methods and techniques, the first thing that I have mentioned above in earlier chapters, and his positive emotion, attitude, attitude, behavior and thoughts and conscious, rational solution in cases where the use of methods; individuals prone to stress and stress resistant and tolerant of difficult projects. They are unsympathetic, negative attitudes, behaviors, thoughts and unconscious, contrary to the rules of logic and unrealistic solution methods and approaches; not only does stress becomes a part of our inevitable; in the process, reveals a lot of psychosomatic ailments, triggering a invitation.
Bu tür olumlu yaşam koşullarının zıttı ve olumsuz yaşam koşulların egemen olduğu aile, çevre ve ortamlarda yaşayan danışanlarda, Çevre ile olumlu, etkili ve sağlıklı ilişkiler ve iletişim kuramayan, olumlu duygu, düşünce, yaklaşım ve alışkanlıklardan yoksun; hayalci, gerçek dışı düşünceye ve yaklaşım örüntülerinin egemen olduğu bireylerde, güven ve öz güven duyguları yeterince gelişmediği ve yetersiz olduğu için kendilerine güvenemedikleri gibi başkalarına da güvenemezler ve empatik yaklaşım sergileyemezler. Bir sorun çıktığında, sorunu çözmekten çok sorunun parçası olmave gerçekdışı güçler yada olaylarla bağdaştırma, medet umma, hayal etme, duygu ve düşüncelerini yeniden düzenlemekten yoksun ve aciz bir kişiliğe bürünerek; olumsuz duygu, düşünce ve tutumları olumluya çevirmekten çok sorunun bir parçası haline gelerek, yetersizlik ve çaresizlik duyguları sonucu olumsuz tepkisel davranışlarda bulunurlar.
This kind of positive and negative life conditions prevailing living conditions, the environment and in people living in environments where the family Environment, and healthy relationships with positive, effective and positive emotions, thoughts, communicate, approach and lacks the vices; Stargazer is the dominant forms of unreal, and drops the approach and trust in, and be enough feelings of self-confidence in their trust to others, do not trust due to lack of emotions. and empathetic approach is to make. If a problem occurs, you may be able to thrive on being part of the problem too and unreal powers or events to anticipation, adaptation, secret forces, imagining and devoid of emotion and thoughts by impersonating a personality incapable of coordinating again; negative emotions, thoughts and attitudes becomes part of the problem a lot of positive behavior representations, in the event of a negative result of feelings of inadequacy and helplessness reactive.
Bu tür bireyler, ” Kendilerini toplum içinde, önemsiz, değersiz, beceriksiz, başarısız, yetersiz, sevilmeyen, işe yaramaz vb. hissederler ve kendilerini toplum içinde hiç bir şeyi doğru, dürüst yapmayan, beceriksiz, değersiz bir birey olarak algılar, görür ve düşünürler.
This kind of individuals in society, "the worthless junk, Themselves, failed, unpopular, incompetent, useless, etc., feel inadequate, and in the community does not correct anything, honest, as an individual incompetent, worthless, and thinkers.
Açıklanan bu olumsuz algılama, tavır, tutum, değer, davranış, düşünce örüntülerinin yaşamlarının bir parçası haline geldiğini düşünerek; yaşamı olumsuzluklar, beceriksizlikler ve başarısızlıklarla dolu birinin geleceğinin de olmayacağı yada karanlık olacağını düşünebilirler. İşte bütün bu olumsuz duygu yoğunluğunun algılama, tutum, davranış, değer, tavır, düşünce biçimlerini etkilemesi ve insan yaşamına egemen olması; bireyin bunlara verdiği duygusal anlam, bakış açısı ve olumsuz düşünce biçimleri, “kötümser, olumsuz, bencil, acımasız, negatif, kararsız, umutsuz, beceriksiz, başarısız, hayalperest, içe dönük “ yaşamdan ve insanlardan üst düzeyde beklentiler, uyumsuzluklar, olumsuz savunma mekanizmalarının kullanılması, sağlıksız kişilik özelliklerinin bir sonucudur.
Detection of this negative attitude, demeanor, described, value, behavior, thought forms of thinking has become part of their lives; life is full of awkward situations and its future is one of the features, you also might be dark or not. Here are all these negative emotions, attitudes, behavior, intensity detection value affects and human life, attitude, thought to be the dominant formats; the individual has given them the emotional meaning, perspective and negative thought forms, "a pessimistic, negative, selfish, ruthless, unstable, negative, desperate, fumbling, failed, dreamer, introverted" life and people at the top level, the use of negative expectations, incompatibilities, unhealthy personality is a result of the properties of the defense mechanisms.
Stresle mücadelede, strese neden olan faktörleri ve nedenleri tespit ederek, bilmek stresle bilinçli mücadelenin bir diğer boyutudur. Strese neden olan olaylar, olgular kadar, temel ihtiyaçların “ beslenme, dinlenme, uyku ve sosyal etkinlik ve aktivitelere yeterince süre ayırmamak vb” yeterince karşılanmaması ve sosyal çevreden kaynaklanan olumsuz etkiler ve faktörlerdir.
In the fight against the causes of the factors and stress, with stress by identifying the size of a struggle with stress consciously knowing the other. Up to the events that cause stress, facts, basic needs "nutrition, rest, sleep, and social events and activities so just enough time, and so on" negative effects resulting from the social environment and cannot be enough, and factors to consider
Bütün bu olumsuz özellikler ve koşullar yetmezmiş gibi yaşadığı çevrenin de olumsuz etkileri, stresin psikolojik boyutunu arttıran faktörlerdir..Bu nedenle, insan yaşamının duygusal boyutunu oluşturan psikolojik stresin etkilerinin, fizyolojik boyutunun etkilerinden, daha şiddetli, daha yoğun ve yeğin yaşanacağını söyleyebiliriz. Stresin psikolojik boyutunun çok şiddetli etkilemesi sonucu, bireyler yaşama karşı olumlu düşünce biçimi geliştiremezler ve bu nedenle akılcı ve bilinçli çözüm yöntemleri kullanmaları da etkileneceğinden; strese karşı dirençsiz yada strese eğilimli olurlar. Bütün bu olumsuzluklara umutsuzluk, yetersizlik, beceriksizlik, çaresizlik, suçluluk duyguları vb. eşlik etmesi stresin daha yoğun yaşanmasına neden olacaktır.
All these negative features and the negative effects of environmental conditions, such as that wasn't also lived in psychological stress, increasing the size of the. factors to consider.Therefore, the effect of psychological stress of human life, that make up the size of the emotional effects of physiological size, more severe, more intense and harder to live in the States is possible. As a result of severe psychological stress affects the size of the much of life, individuals, and develop positive thinking and rational for this reason, do not tell the format of the status-conscious solution methods, thus affecting the also use; does not show resistance to stress or stress-prone. All this negativity hopelessness, feelings of guilt, helplessness, inability, incompetence, and so on will cause the initial stress to be accompanied by more intense.

Makalem Devam Edecek - Continue To ArticleGaziantep Psikolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!