14 yaşında gencecik kız, elinde cep telefonu, gözünde gözlük, annesiyle estetik bölümünde sırası bekliyor. Gözlüğü -5.50 numara olmuş. Annesine “ Hanım kızın gözünü bu kadar nasıl oldu da büyüttünüz? Diye sordum. Umursamaz bir tavırla” Benimki de yüksekti lazer oldum.”
Düz mantıkçıyız, olayların arkasına bakmayız.” Büyürse büyüsün, nasıl olsa lazer olacak…” gibi basit bir düşüncenin arkasına sığınmışız. Miyop arttıkça göz yapıları bozuluyor, ondan haberdar değiliz. Düz mantıkçıyız. Olayı cep telefonuna bağlarız ama aynı miktarda diğer kardeş de cep telefonu kullandığı halde neden onda miyop’un çıkmadığını düşünmeyiz. Epilasyonu önemseriz ama miyop’ un gözde yapacağı tahribatı önemsemeyiz.
Miyop’u durdurmak, miyop’un göz yapılarını bozmasının önüne geçmek için önlemler almak zorundasınız. Miyop göz yapılarını bozar ve bu özellikle -3.00 numaradan sonra ciddi boyutlara ulaşır. -6.00 numaradan sonra bozulma daha dramatik olur. Miyopta neler bozulur, ne önlemler almalıyız?
Gözün irileşmesini önlemek: Gözü miyop olanlara bakın gözleri irileşmiştir. -3.00 numaradan sonra sizin de dikkatiniz çeker durma gelir. -6.00 numara da daha belirginleşir. Gözün irileşmesi demek skleranın, koroidin, retinanın da incelmesi, vitreusun bozulması demektir. Hücre ve dokular arasındaki bağlantılar kopar, görmeyen atrofik alanlar oluşur.
Ön arka çap uzamasını önlemek: Miyop ilerledikçe ön arka çap uzar. Uzamak kornea ve retinanın da incelmesi, yapılarının bozulması demektir. Kornea kalınsa uzama arkaya doğru olur. Uzamayı durdurmak göz üzerindeki kapak baskısının ve göz dış kaslarının baskılarının giderilmesi ile önlenir.
Korneayı korumak: Kornea milimetrenin yarısı inceliğinde yumuşak bir dokudur. Ortalama 580 mikron civarındadır. Miyop ilerlerken 500 mikronun altına iner. Bu önemli astigmat nedenidir.
Astigmat oluşmasını önlemek: Astigmat gözün yamulması, korneanın kırışması sonucudur. Az bir neden de göz içindeki lenstedir. Astigmatlı göz gözlük de taksa yeterince net görmek, çünkü göz dibine görüntünün düzlem şeklinde yamuk düşmesine neden olur.
Lensi korumak: Miyop yükseldikçe göz içindeki lensin de yapısı bozulur, lekeler oluşur, netlik kaybolur. Numara yükseldikçe erken yaşlarda katarakt (perde) oluşma riski doğar.
Vitreusu korumak: Göz ortasındaki pelte tarzındaki vitreusun da yapısı bozulur, su gibi olur. Eriyen alanlar oluşur. Göz önünde siyah yüzen cisimcikler oluşur. Numara arttıkça bozukluk da artar.
Retinayı korumak: Retina görmenin can damarı göz dibinin görmenin sağlandığı, görüntüyü beyne taşıyan hücrelerin bulunduğu alandır. Numara arttıkça retina da incelir, çatlamalar olur. Göz irileştikçe hücre ve dokular birbirinden ayrılır. Görmeyen atrofik alanlar oluşur. En büyük tehlike yırtıklardır, en önemli körlük nedenidir.
Koroidi korumak: Koroid gözü besleyen damar bölgesidir. Miyop ilerledikçe damar sistemi de bozulur. Yeterli görev görmeyen damarlar oluşur.
Görme sinirini korumak: Görme sinirinde beslenme bozuklukları, çevresindeki dokuların tahribi, sinirde dönme görmenin bozulmasına neden olur.
Göz tansiyonunun önüne geçmek: Göz irileştikçe göz içindeki suyu dışa taşıyan kanalların da bozulup göz tansiyonu oluşmasıdır. Gözün irileşmesi nedeniyle göz tansiyonu ölçümleri de göz doktoru ve hastayı yanıltır. Göz tansiyonu görme sinirini kurutur, görmeyi bozar. Numara arttıkça risk de artar.
Görmeyi korumak: Numara arttıkça görmenin de netliği azalır. Göz numarası verilmesine rağmen hasta net görmez. Kontrast ve gece görme azalır. Oluşan astigmat görmeyi tümden bozar. Her şeyi küçük görmeye başlar. Büyük tehlike gözün en önemli körlük nedeni olan retina yırtığıdır.
Dönüşümü olamayan durumlar: Miyop’un gözde yaptığı tahribat tedavi ile eski normal haline gelmez. Gözlüğü atmak için yapılan lazer bu bozulmayı düzeltmediği gibi göze ayrı bir hasar kapısı açmaktır.
Göz numarasını ilerlemesini cep telefonu gibi basit bir nedene bağlamayın. Artışı artık genetik bir duruma da bağlamıyoruz. Ailede akrabalarda miyop yok ama çocuklarda var. Miyop oluşması için o kadar çok neden var ki…
Miyop’u durdurun, yoksa o görmeyi durduracak…


İstanbul Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!