Yumurta dondurma işleminde kadının yumurtalığından elde edilmiş yumurtanın (oosit) dondurularak ileride kullanmak için saklanmasıdır

Ailesinde yakın akrabalarında erken menopoz öyküsü olan kadınların evlenmemiş olması, evlenene kadar menopoza girerek yumurtalarının tükenme endişesi duyanlar, yumurtalarının dondurulmasını talep edebilir.

Yakalandığı kanser nedeniyle, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görecek kadınlar, yumurtalık fonksiyonlarını kaybedebilir

Çocuk sahibi olmayı eğitim, kariyer ve diğer sebepler nedeniyle ertelemek isteyenler ya da buna zorunlu olanlar, yumurtalarının dondurulmasını talep edebilir.

Üreme açısından kadınların büyük bir görev üstlenmesi nedeniyle kadınlar doğurganlık özelliklerini ilerleyen yaşlarında kaybetme riski taşımaktadır. Kadınların yumurta hücreleri doğumlarıyla birlikte sınırlı kapasitededir. Bu yumurta hücrelerini ergenliğe ulaşmalarıyla beraber her adet döneminde kullanmaya başlarlar. Kadının her yaşıyla birlikte yumurta hücreleri hem azalır, hem de kalitesini kaybeder. Kadınların daha fazla görev üstlendiği yaşamda, doğurganlık özellikleri yaşlarının ilerlemesi nedeniyle riske girer. Yumurta dondurma işlemi ise, kadınların doğurganlığını ileri yaşlarına rağmen koruyan, onların çocuk sahibi olmasını dolayısıyla toplumda sağlıklı genç nüfusun artmasına neden olan bir uygulamadır.

Nasıl yapılır

Yumurta dondurma işlemi için başvuranları tüp bebek yöntemine hazırlar gibi hazırlıyoruz. Fazla sayıda yumurta almak için yumurtalıkları uyararak işleme başlıyoruz. Biz adayların tümünü 8-9 günlük bir uygulamayla uyarıcı iğnelerle büyütüp olgunlaştırıyoruz. Ardından totalde 12-13 günde yumurtalar donmuş ve döllenmeye hazır hale geliyor ve bu olgunluğa ulaşan yumurtaların içerisindeki folikül dediğimiz kısımları alıyoruz ve fazla sayıdan yumurtayı donduruyoruz. Bu uyarıcıları yapmaktaki amacımız fazla sayıda yumurta elde edip ileride iyi bir gebelik şansını artırmak. Yumurtalıklardan ultrasonografi muayenesi ile ve yumurta toplama iğnesinin yardımı ile yumurtaların toplanması gerçekleştirilir.

Yumurta dondurma işleminin ardından, yumurtalar ne kadar süre bekletilebilir?

Dondurulması sağlanmış olan yumurtalar için, herhangi bir belirli bekleme süresi söz konusu değildir. Yumurtalar, gereksinim duyulması halinde çözdürülüp, hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Hatta dondurma işleminin yapılması esnasında, gruplar halinde işlem gerçekleştirilerek, farklı zamanlarda hamileliğin sağlanabilmesi amacı ile kullanılabilir.

Yumurta dondurma işleminde başarı oranı nedir?

Dondurulmuş ve çözdürülmüş her yumurta hücresiyle gebelik elde edilemez. Fakat bu konuda yapılan çalışmalarla birlikte, yeni tekniklerin kullanılması sayesinde gebelik elde edilen yumurtaların sayısında artış meydana gelmektedir.

Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır?

Günümüzde kullanılan vitrifikasyon yöntemiyle yumurtalar daha hızlı dondurulduğundan, daha başarılı sonuçlar alınmaktadır

Kadınlar yumurtalarını neden dondurmaktadır?

Yaşın ilerlemesi hem gebelik şansını düşürmekte, hem de doğacak bebeklerde genetik anomali riski daha fazla olmaktadır. Kadınlarda 25 yaşında gebelik elde etme şansı % 85 oranındayken, 40 yaşındaki bir kadında gebelik şansı % 40 oranına düşmektedir. İş sahibi olan, kariyer planları olan kadınlar genellikle anne olmayı daha geç tarihlere ertelemektedir

Dondurulmuş yumurtalar ne kadar saklanabilir?

Dondurulmuş yumurtaların bekleme süresi oldukça uzun yılları bulmaktadır. Günümüzde dondurulmuş embriyolar 20 sene kadar, spermler ise 30-35 sene saklanabilir

Yumurta dondurma uygulamasıyla doğan bebeklerin sakat kalma olasılığı var mı?

Bu yöntemle doğan bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğu bilinmektedir. Kabul edilen riske göre, dondurulmuş yumurtalarla elde edilen gebeliklerden doğacak bebeklerin sakat olma olasılığı, taze yumurtayla doğan bebeklerle aynı orandadır.

Yumurta dondurma işlemi hangi yaşlarda yapılabilir?

35 yaşına gelmeden yumurta dondurma işleminin yapılmasının daha uygun olacağını tavsiye etmektedir.


Antalya Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!