Over kanseri, yumurtalıklardan (overlerden) köken alan kanserdir. Kadınlarda, biri sağda ve diğeri solda olmak üzere iki adet yumurtalık bulunur. Her biri badem büyüklüğünde olup, yumurtaları barındırırlar ve aynı zamanda hormon salgılarlar.

Over kanseri genelde yayılıncaya kadar belirti vermezler. Belirti verdikleri geç dönemde ise tedavileri zordur, sıklıkla ölümcül seyrederler.

Yumurtalık (Over) Kanseri Belirtileri:
Over kanseri belirtileri hastalığa spesifik değildir. Bağırsak ve idrar yolları ile ilgili hastalıkları taklit eder. Belirtileri ortaya çıktığında, süreklilik arzeder ve gittikçe kötüleşir. Bunlar arasında:
Karında şişlik, baskı ve doluluk hissi,
Pelvik rahatsızlık ve hatta ağrı
Sebat eden hazımsızlık, gaz ya da bulantı
Bağırsak alışkanlığında değişiklik
İşeme alışkanlığında değişiklik, sık idrar çıkma gibi
İştahsızlık
Bel çevresinin artması
Sürekli halsizlik
Bel ağrısı

Over kanserinin nedeni aydınlatılabilmiş değildir. Araştırmalar hâlihazırda devam etmektedir. Ancak belirlenmiş bazı risk faktörleri mevcuttur:
Kalıtsal gen mutasyonu. Rahim kanserlerinin az bir kısmından sorumludurlar. Birden çok meme kanseri ya da herediter non-polipozis kolorektal kanseri vakasının olduğu ailelerde bulunan mutasyonlardır. Her iki durumda da kadınlarda endometrial, kolon, over ve mide kanseri riski artmıştır.
Ailede rahim (over) kanseri bulunması.
Daha önceden var olan bir kanser. Özellikle meme, kolon, rektum, rahim kanseri olan bir hastada over kanseri riski de artmıştır.
İleri yaş.
Hiç gebelik geçirmemiş olmak.
Menapoz nedeniyle hormon replasman tedavisi almış olmak. Bu konuda bir fikir birliği sağlanabilmiş değildir, bazı çalışmalar hormon replasman tedavisinin over kanser riskini arttıracağını belirtirken diğer bazı çalışmalar tam tersini söylemektedir.
Bu risk faktörlerinden bir ya da birkaçına sahip olmanız over kanseri olacağınız anlamına gelmez.
Testler ve Tanı:
Pelvik muayene.
Ultrason.
Cerrahi ile dokuların incelenmek üzere çıkarılması.
Kanda CA 125 bakılması. Over kanserinde CA 125 seviyesi yükselir. Ancak kanser olmayan bazı diğer durumlarda da yükselebilir.bu nedenle tanıda değil daha çok takipte kullanılan bir testtir.
Rahim (Over) Kanserinin Evrelenmesi:
Cerrahi sonrası elde edilen bilgi kanserin evrelendirmesinde kullanılır. Bu amaçla aynı zamanda bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik rezonans görüntüleme (MRI) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanılır. Kanserin evresi tedaviye yön verir, prognoz hakkında bilgi verir.
Over kanserinin evresi:
Evre I: Kanser bir ya da iki overde.
Evre II: Kanser pelvis içerisinde diğer organlara yayılmıştır, rahim ya da tüpler gibi.
Evre III: Over kanseri pelvisi aşmış ya da karın içerisindeki lenf nodlarına yayılmıştır.
Evre IV: Over kanseri karın organları dışına yayılmıştır.

Rahim (Over) Kanseri Tedavisi
Cerrahi. Tümörün tamamen çıkarılması ya da ileri vakalarda tümör yükünün azaltılmasına yöneliktir.
Kemoterapi.
Rahim (Over) Kanserini Önlemek:
Doğum kontrol ilacı kullanmak.
Aile hikayesinin olması.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!