Yüzün estetik analizinde bazı açı ölçümleri kullanılmaktadır. Bunlar

acılar

a;Nasofacial açı, b;Nasomental açı, c;Mentocervical açı, d;Submental-neck açı

Nasomental açı=b

Ortalama 128 derecedir. 120-132 derece arasında değişmektedir.

Mentocervical açı=c

Ortalama 85 derdecedir. 80 – 95 derece arasında değişmektedir.

Nasofacial açı=a

Normalde 36 derecedir. 30-40 derece arasında değişmektedir.

Submental–Neck Angle=d

Erkeklerde 126 kadınlarda 121 derecedir.

Burun-Üst Dudak açısı(Nasolabial Açı)

Columella ve üst dudaktan teğet geçen çizgiler arasında kalan açıdır. Bu erkek ve kadınlarda 102 derecedir. Bu açı + ve – 8 derece değişebilmektedir. Artmış açı, kalkık bir buruna veya geriye eğilimli dudaklara bağlı olabilir. Bu açı büyümekte olan 7-17 yaşları arasındaki bireylerde göreceli olarak sabittir.

Bu açının değerlendirilmesinde sayısal ölçüm değeri yeterli değildir. Bı açı değerlendirilirken yatay çizgi ile açı 2 ye ayrılmaktadır. Bu açının değeri ile birlikte açıyı ne yönde böldüğü de önemlidir.

nasolabial

Bu açı kırmızı yatay çizgi ile ikiye bölündüğünde a ve b açıları ortaya çıkmaktadır. a açısı columellaya b açısı üst dudağa aittir.

nasolabial2

Bu örnekte nasolabial açı 103 normal sınırda ancak açı yatay bölündüğünde columella kısmı 0 diğer üst dudak kısmı 103 derecedir.

Dudak-submental katlantı-çene açısı

Alt dudak, submental katlantı, çene plan açısı 90-110 derecedir. Bunun genişlemesi retrognatia yani geride yerleşimli çene gelişimi anlamına gelmektedir

dudaksubmentalpogonion acısı

Facial-Yüz Açısı

Bu açı, hasta profilinde ölçülür ve yüzün ana sınıflamasını belirlemektedir. Alında kaş ğrtası en önde olan nokta-Glabella, burun süt dudak birleşme noktası-Subnasale ve çenenin en önde yumuşak doku noktası-Pogonion noktalarının birleşimiyle oluşur. İdeal açı aralığı 168.7±4.1’dir. Bu açı normal büyüme gösteren bireylerde sabit kalır. Bu durum Subnasale’in burnun büyümesiyle birlikte öne doğru hareketi ile yine büyüme sonucu Pogonion’un ileri doğru hareket etmesi sonucu gerçekleşir.

yuz acısı

Yüzün profilden tanımlanmış başka açılarıda vardır. Bunlar;

Nasal açı=a tragus – nasion ve tragus-burun ucu arasındaki açıdır.

Maxillary açı=b tragus-burun ucu ve tragus- üst dudak arasındaki açııdır.

Mandibular açı=c tragus – üst dudak ile tragus-pogonion arasındaki açıdır.

acılar2

a; nasal açı 23.3 derecedir.b; maxillar açı 14.1 derecedir. c; mandibular açı 17.1 derecedir.

Daha az kullanılan açılar;

Facial açı; nasion ile pogonionu birleştiren hattın tam ortası ile tragusu birleştiren hattın açısıdır.102.5 derecedir.

Maxillofacial açı; nasion ile üst dudak hattının tam ortasını tragus ile irleştiren hattın arasındaki açıdır. 5.9 dercedir.


İstanbul Dermatolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!